Piekary Śląskie - portal miejski PiekarySlaskie.com.pl

Wiadomości z Piekar Śląskich

Nabór do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

  • Dodano: 2017-03-10 07:45, aktualizacja: 2017-03-09 12:58

Rozpoczął się nabór do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Kandydaturę należy zgłosić, składając w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich formularz zgłoszeniowy.

W Piekarach Śląskich przeprowadzany jest nabór do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Każdy chętny do udziału w pracach nad budżetem mieszkaniec powinien złożyć w Urzędzie Miasta formularz zgłoszeniowy. Czas - do 17 marca.

Kandydaci na członków zespołu powinni spełniać kilka kryteriów.

1. Są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.

2. Są mieszkańcami Piekar Śląskich w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Nie są autorami projektów zgłoszonych do tegorocznego Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego ani nie udzieliły poparcia takim projektom.

4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2016 r. poz. 922).

Prezydent Piekar Śląskich spośród zgłoszonych kandydatów powoła od 1 do 5 osób do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Udział w pracach członków zespołu jest nieodpłatny.

Udostępniamy formularz zgłoszeniowy.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.