Piekary Śląskie - portal miejski PiekarySlaskie.com.pl

Wiadomości z Piekar Śląskich

Piekarski Eko-Park koordynatorem śląskiego klastra

  • Dodano: 2011-11-28 08:15, aktualizacja: 2017-11-29 14:31

Zasadniczym celem klastra jest wspieranie przedsiębiorczości w zakresie definiowania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych, instrumentów rewitalizacyjnych (środowiskowych, społecznych i gospodarczych).

Innymi słowy, klaster ma wspierać działania na rzecz tworzenia sieci współpracy i wymiany doświadczeń, dotyczących procesów rewitalizacyjnych. Jednym z ważnych celów jest też łączenie i rozwijania zasobów oraz kompetencji Partnerów klastra. Wszystko po to, by efektywnie wykorzystywać istniejące możliwości i szanse, związane z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Właśnie po to, by wykorzystać potencjał środowisk naukowo-badawczych, administracyjnych i przedsiębiorców powołaliśmy do życia klaster – podkreślał Stanisław Korfanty, prezydent Piekar Śląskich.

Klaster będzie też inicjował, wdrażał i koordynował programy i inicjatywy rewitalizacyjne o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym Klaster nie posiada osobowości prawnej, stanowi raczej platformę działań dla osiągnięcia wspólnych celów. Jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

Obecnie członkami klastra są m.in.: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Izba Gospodarcza Piekary Śląskie, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. oraz szereg przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Koordynatorem Klastra jest Park Przemysłowo-Technologiczny Eko-Park z siedzibą w Piekarach Śląskich. Spółka miejska Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich została powołana w sierpniu 2007 roku. Jego atutem jest aktywizowanie lokalnej gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu troski o środowisko.

 – Jesteśmy podmiotem, który przekształca nieużytki poprzemysłowe w wartościowe tereny inwestycyjne – mówi Alina Karnawał, prezes zarządu Eko-Parku.

Podpisy pod zawartą wczoraj umową złożyli Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz, Prezydent Piekar Śląskich Stanisław Korfanty oraz Prezes Zarządu Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich, Alina Karnabał.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.