Piekary Śląskie - portal miejski PiekarySlaskie.com.pl

Wiadomości z Piekar Śląskich

Uwaga kierowcy! Od 4 maja zmieniona zostanie organizacja ruchu na wybranych ulicach

  • Dodano: 2017-05-04 09:00

Od 4 maja na wybranych ulicach miasta wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zmiany w organizacji ruchu mają na celu poprawę bezpieczeństwa, jak również są odpowiedzią na sygnalizowane przez mieszkańców problemy z miejscami parkingowymi.


W najbliższych dniach wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu na wybranych ulicach w mieście. Znaki zostały już umieszczone, natomiast zmiany na części ulic zaczną obowiązywać już od 4 maja. Mieszkańcy w ostatnim czasie zgłaszali wiele uwag i sugestii dotyczących bezpieczeństwa na wybranych ulicach oraz zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na ich potrzeby. Przez kilka pierwszych dni Straż Miejska będzie pouczać kierowców i informować o zmianach. Jednocześnie sukcesywnie malowane będą oznakowania poziome na jezdniach i wytyczane miejsca parkingowe. Apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowania pionowe i poziome oraz nie jeżdżenie „na pamięć".
Zmiany wprowadzone zostaną na następujących ulicach:
 

Ul. Józefa Piłsudskiego

Mając na uwadze potrzebę lepszego skomunikowania budynków przy ul. Targowej na odcinku od ul. Bytomskiej do budynku Targowa 8 pozostanie jak dotychczas ruch dwukierunkowy. Od ul. Targowej do ulicy bocznej, stanowiącej dojazd do budynków Chopina 2,4,6,8 z uwagi na liczne wnioski mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w rejonie przychodni zdrowia i przedszkola wprowadzono ruch jednokierunkowy z kierunkiem do ul. Chopina. Odcinek od bocznej drogi przy budynkach od 2 do 8 do ul. Chopina uwzględniając wnioski mieszkańców pozostawiono ruch dwukierunkowy.

Ul. Wojska Polskiego

W celu uspokojenia ruchu i uregulowania parkowania na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Inwalidów Wojennych wprowadzono ruch jednokierunkowy, a na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Bytomskiej dwukierunkowy w celu lepszego skomunikowania terenu przeznaczonego do parkowania i uniknięcia zwiększenia ruchu na bardzo wąskim łączniku do ul. Londnera uwzględniając wnioski mieszkańców.

Ul. Kościuszki i Żwirki

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców miasta w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych wprowadza się ruch jednokierunkowy na pozostałym odcinku ul. Kościuszki, tj. jako przedłużenie obecnie istniejącego ruchu na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Wolności. Umożliwi to wyznaczenie miejsc postojowych skośnie do osi drogi. Takie samo rozwiązanie wprowadza się na ul. Żwirki w kierunku przeciwnym, tj. jako przedłużenie już istniejącego ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Bytomskiej do Sienkiewicza na dalszej części ulicy, tj. od ul. Sienkiewicza do ul. Szpitalnej za wyjątkiem dojazdu od ul. Szpitalnej do Hurtowni Materiałów Budowlanych W. Duda obowiązywał będzie ruch dwukierunkowy. Wprowadzenie zmian umożliwiających skośne parkowanie i zwiększa o ok. 80 ilość miejsc parkingowych na obydwu ulicach.

Wprowadzenie zmian w oznakowaniu dla ulic Piłsudskiego i Wojska Polskiego nastąpi  4 maja, natomiast dla ul. Żwirki i Kościuszki z powodu braku kompletu oznakowania nastąpi dzień później, czyli 5 maja. Oznakowanie poziome i nowe miejsca parkingowe będą wyznaczane w kolejnych dniach.

Jeśli chodzi o planowane zmiany w Kozłowej Górze - na dzień dzisiejszy większość sygnałów płynących od mieszkańców jest negatywna, dlatego wprowadzenie zmian zostało wstrzymane. Planowane jest spotkanie władz miasta z mieszkańcami dzielnicy, które będzie kolejną okazją do przedyskutowania obecnej sytuacji oraz ewentualnych zmian.

Analizowana jest również zgłoszona przez mieszkańców propozycja wprowadzenia w rejonie kościoła i szkoły w Dąbrówce Wielkiej ruchu jednokierunkowego.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.