Piekary Śląskie - portal miejski PiekarySlaskie.com.pl

Geodezja

Geodezja, mapy


Wybierz zagadnienie:

 

Nazwa sprawy InformacjeDokumenty do pobrania
sporządzanie wypisów i wyrysów do celów prawnych z operatu ewidencji gruntów i budynków przeczytaj

pobierz wniosek

udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map przeczytaj pobierz wniosek
obsługa wykonawców robót geodezyjnych przeczytaj pobierz wniosek
uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeczytaj pobierz wniosek
nadanie numeru porządkowego nieruchomości przeczytaj pobierz wniosek
zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości przeczytaj pobierz wniosek
potwierdzenie posiadania gruntów rolnych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych i obecnie, wydawane na wniosek zainteresowanych, mających uzasadniony interes prawny w tym zakresie przeczytaj pobierz wniosek
przeprowadzenie rozgraniczenia przeczytaj pobierz wniosek

 


Godzina rozpoczęcia godziny otwarcia i telefony do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej »

 


 

Znalazłeś błąd? napisz »

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji