Piekary Śląskie - portal miejski PiekarySlaskie.com.pl

Sprawy budowlane, zagospodarowanie przestrzenne

Sprawy budowlane, zagospodarowanie przestrzenne


Wybierz zagadnienie:

 

Nazwa sprawy InformacjeDokumenty do pobrania
decyzja o warunkach zabudowy
przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagopodarowania przestrzennego
przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

opinia konserwatorska
przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

uzgodnienie konserwatorskie
przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

pozwolenie na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego lub prowadzenie robót wymagający pozwolenia na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

dot. przyjęcia zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

pobierz wniosek

opinia plastyk AU 05 decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
przeczytaj pobierz wniosek
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
przeczytaj pobierz wniosek
zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obiektu budowlanego lub jego części i będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia; zmiany sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia
przeczytaj pobierz wniosek
zaświadczenie o samodzielności lokalu
przeczytaj pobierz wniosek
przeniesienie pozwolenia na budowę, rozbiórkę
przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

 


Godzina rozpoczęcia godziny otwarcia i telefony do Wydziału Architektury i Urbanistyki »

 


 

Znalazłeś błąd? napisz »

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców