Wiadomości z Piekar Śląskich

Co należy wiedzieć na temat koronawirusa?

  • Dodano: 2020-03-11 10:30

W związku z pojawieniem się w Polsce pierwszych przypadków koronawirusa, przypominamy o Infolinii NFZ w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażeniem. Co należy robić, jak się zachować? Infolinia czynna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem – 800 190 590.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego w całym kraju odwoływane są imprezy masowe. Decyzją Wojewody Śląskiego niektóre wydarzenia mogą się odbyć, ale bez udziału publiczności.

Miejskie służby kryzysowe są w stałym kontakcie z Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

W przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem należy dzwonić pod bezpośredni numer: 800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną, masz podwyższoną temperaturę, kaszlesz i masz duszności to:

– bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
PSSE w Bytomiu ul. Moniuszki 25, 41-902 Bytom

  • tel. 32 397 66 60
  • tel. 32 397 66 66
  • tel. 32 397 66 65

lub

– zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie ul. Zjednoczenia 10

tel. 797 18 96 03

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu al. Legionów 49

tel. 602 13 30 46


Należy zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.