Ważne adresy i telefony Piekary Śląskie

Telefon alarmowy

Numer telefonu

Pogotowie ratunkowe 999
32 393 81 00
Straż pożarna

998
32 287 21 24

32 287 21 25

32 767 52 49

Policja 997
32 393 62 00
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 288 60 40
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wod.-kan. 994
32 287 13 08
Straż miejska 986
32 767 64 47
32 288 20 19

Telefon alarmowy

Numer telefonu

Urząd Miasta 32 287 20 41
Urząd Skarbowy 32 769 40 00
Urząd Stanu Cywilnego 32 393 93 66
Powiatowy Urząd Pracy 32 288 69 73
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32 288 35 74
Prokuratura rejonowa 32 768 01 35
ZUS 32 393 20 41