Prezydent miasta Piekary Śląskie

Prezydentem Piekar Śląskich jest Sława Umińska-Duraj. Piastuje ten urząd od 2014 roku, kiedy to wygrała wybory w drugiej turze głosowania.

Prezydent  Miasta Sława Umińska-Duraj

Sława Umińska-Duraj

Sekretariat
tel. 32 287 10 59

Prezydent Miasta przyjmuje strony po wcześniejszym ustaleniu terminu:

 • w poniedziałek 13:00 – 17:00

Prezydent Miasta Piekary Śląskie nadzoruje:

 • Kancelarię Prezydenta Miasta
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Kadr i Płac
 • Biuro Prawne
 • Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Stanowisko ds. BHP
 • Dom Dziecka
 • Miejską Bibliotekę Publiczną
 • DPS
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Straż Miejską
 • Biuro Rady Miasta
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
 • Doradcę Prezydenta Miasta
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Żłobek Miejski
 • MOPR
 • Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Wyślij email: prezydent@prezydent.piekary.pl

 

Krzysztof Turzański

Krzysztof Turzański

Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretariat
tel. 32 393 93 58

Wyślij email: sekretariat@piekary.pl

Paweł Słota

Paweł Słota

Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretariat
tel. 32 393 93 58

Wyślij email: sekretariat@piekary.pl