Piekary Śląskie - portal miejski PiekarySlaskie.com.pl

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Prezydent  Miasta mgr inż. Stanisław Korfanty

Stanisław Korfanty

Sekretariat
tel. 32 287 10 59
Napisz do Prezydenta: prezydent@prezydent.piekary.pl

Prezydent Miasta przyjmuje strony w:

 • w poniedziałek 13:00 – 17:00

Prezydent Miasta Piekary Śląskie nadzoruje:

 • Audytora Wewnętrznego
 • Biuro Prezydenta i Rady Miasta
 • Wydział Bezpieczeństwa Publicznego
 • Straż Miejską
 • Biuro Kadr i Płac
 • Rzecznika Prasowego
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
 • Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Powiatowy Urząd Pracy

I Zastępca Prezydenta Miasta Janusz Pasternak

Janusz Pasternak

Sekretariat
tel. 32 287 10 59
tel. 32 287 23 93
e-mail: sekretariat@piekary.pl

Zastępca Prezydenta Miasta nadzoruje:

 • Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Gospodarki Lokalowej,
 • Wydział Edukacji
 • Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich,
 • Biuro Kontroli i Nadzoru,
 • młodzieżowe domy kultury
 • przedszkola miejskie
 • szkoły miejskie
 • Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 • Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
 • Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
 • Agencję Poszanowania Energii i Usług Energetyczno-Górniczych Enmag Eg,
 • Piekarski Park Przemysłowy sp. z o. o.
 • Miejskie Centrum Informacji i Turystyki sp. z o.o.