Piekary Śląskie - portal miejski PiekarySlaskie.com.pl

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Prezydentem Piekar Śląskich jest Sława Umińska-Duraj. Piastuje ten urząd od 2014 roku, kiedy to wygrała wybory w drugiej turze głosowania.

Prezydent  Miasta Sława Umińska-Duraj

Sława Umińska-Duraj

Sekretariat
tel. 32 287 10 59

Prezydent Miasta przyjmuje strony po wcześniejszym ustaleniu terminu:

 • w poniedziałek 13:00 – 17:00

Prezydent Miasta Piekary Śląskie nadzoruje:

 • Kancelarię Prezydenta Miasta
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Kadr i Płac
 • Biuro Prawne
 • Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Stanowisko ds. BHP
 • Dom Dziecka
 • Miejską Bibliotekę Publiczną
 • DPS
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Straż Miejską
 • Biuro Rady Miasta
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
 • Doradcę Prezydenta Miasta
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Żłobek Miejski
 • MOPR
 • Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Wyślij email: prezydent@prezydent.piekary.pl

 

Krzysztof Turzański

Krzysztof Turzański

Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretariat
tel. 32 393 93 58

Zastępca prezydenta nadzoruje:

 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej
  • Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
  • Referat Obrotu Nieruchomościami
  • Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
  • Miejski Konserwator Zabytków
 • Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  • Referat Inwestycji i Remontów
  • Referat Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
  • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa- Referat Odpadów
  • Geolog Powiatowy
 • Wydział Polityki Gospodarczej
  • Zespół Obsługi Inwestora- Zespół Funduszy Europejskich
  • Referat Działalności Gospodarczej
  • Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
  • Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
  • Biuro Informatyki

  Wyślij email: sekretariat@piekary.pl