Piekary Śląskie - portal miejski PiekarySlaskie.com.pl

Wiadomości z Piekar Śląskich

Deklaracje śmieciowe

  • Dodano: 2016-08-23 11:00
Przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku składania deklaracji za gospodarowanie odpadami. Powstałe śmieci odbierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach prowadzonego w mieście systemu zbiórki odpadów komunalnych.
 
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku prowadzenia obsługi biurowej firmy w lokalu mieszkalnym, opłata za wywóz śmieci uwzględniona jest w ramach opłat za to mieszkanie.
 
 
- Natomiast wszystkie śmieci, powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi (m.in. odpady poprodukcyjne, odpady niebezpieczne) powinny podlegać osobnej zbiórce i być zagospodarowane we własnym zakresie lub przekazywane na podstawie odrębnej umowy handlowej z odpowiednim odbiorcą odpadów - wyjaśnia Bernard Żydek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. 
 
 
Odpady te należy również wykazać w obowiązkowym sprawozdaniu o ilości wytwarzanych odpadów w ciągu roku składanym do marszałka do 15 marca.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.