Wiadomości z Piekar Śląskich

Dodatek gazowy w MOPR. Jak go złożyć?

 • Dodano: 2023-01-27 06:15, aktualizacja: 2023-01-26 21:43

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek gazowy. Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Wniosek o refundację należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa określa między innymi zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. do odbiorcy paliw gazowych.

Zwrot VAT od ceny gazu dotyczy 2023 roku (od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.) wymaga złożenia do gminy wniosku.

Pamiętaj! o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Wniosek znajduje się w zakładce WNIOSKI lub pod linkiem:

Wniosek o dodatek gazowy

Do wniosku o refundację podatku VAT załącza się:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

Warunki! które należy spełnić aby otrzymać refundację podatku VAT

1. Wykorzystywanie gazu do ogrzewania domu/mieszkania musi potwierdzać wpis w CEEB urządzenia grzewczego.

Urządzenie grzewcze musi stanowić główne źródło ogrzewania. Wpis musi być dokonany do dnia 21.12.2022 r. tj. do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

2. Zwrot otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:

 • 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. na podstawie dochodów uzyskanych w roku bazowym 2021 r.

3. Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundację podatku VAT złożyć należy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Rozpatrzenie wniosku

MOPR dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT. Dotyczy to np. weryfikacji wpisu w CEEB, dochodu. Przyznanie przez MOPR refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji. Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

WAŻNE! WE WNIOSKU NALEŻY WPISAĆ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, organ, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Nie ma możliwości refundacji VAT ceny gazu wykorzystywanego w kuchni np. do gotowania oraz w łazience do podgrzewania wody.

Jak złożyć wniosek o dodatek gazowy?

1. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP:

Adres skrytki ePUAP:/MOPRPiekary/skrytka lub https://epuap.gov.pl/wps/portal

 • Krok 1: Wypełnij dokładnie wniosek i podpisz.
 • Krok 2: Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.
 • Krok 3: Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).
 • Krok 4: Dołączyć w formie pdf zeskanowany wniosek.
 • Krok 5: Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.
 • Krok 5a: Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny).
 • Krok 6: W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Krok 7: Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

2. Elektronicznie, przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust.1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

3. Tradycyjnie (papierowo)

 • wrzucając wniosek do urny/skrzynki podawczej zlokalizowanej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Nankera 103
 • osobiście – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy księdza Jerzego Popiełuszki 14 (budynek PUP)

Godziny przyjmowania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

 • poniedziałek od godz. 7:45 do godz. 16:30,
 • wtorek – czwartek od godz. 7:45 do godz. 15:00,
 • piątek od godz. 7:45 do godz. 13:30.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również