Wiadomości z Piekar Śląskich

Dzień otwarty w MG2 już 10 kwietnia!

  • Dodano: 2018-04-05 10:15

1 września, zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Piekary Śląskie uchwałą, w budynku dotychczasowego Miejskiego Gimnazjum nr 2 działalność rozpocznie Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich.

Już 10 kwietnia w budynku szkoły odbędą się dni otwarte, na które grono pedagogiczne serdecznie zaprasza uczniów wraz z rodzicami.

1 września 2018 r. swoją działalność rozpocznie Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich, która powstanie w wyniku przekształcenia z dniem 1 września 2018 r. Miejskiego Gimnazjum nr 2. W związku z powstaniem nowej placówki dyrektorzy piekarskich szkół podstawowych ustalili nowe obwody dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11. W roku szkolnym 2018/2019 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 będą prowadzone klasy dotychczasowego Miejskiego Gimnazjum nr 2, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, czyli do 31 sierpnia 2019 r. Dla klas gimnazjalnych został zachowany obwód ustalony dla dotychczasowego Miejskiego Gimnazjum nr 2.

Nowo powstała szkoła podstawowa ma za zadanie rozładowanie przepełnionych szkół podstawowych nr 9 i nr 11. W związku z tym z początkiem lutego Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj uczestniczyła w spotkaniach z rodzicami wspomnianych placówek, podczas których przekazała informacje, że zainteresowani rodzice uczniów obecnych klas trzecich oraz szóstych mogą na swój wniosek zapisać dziecko do nowej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2. Dobrowolne przejście części uczniów z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 oraz 11 powinno rozładować w znacznym stopniu przepełnione budynki, a w najlepszym przypadku zlikwidować dwuzmianowość tych szkół. Zainteresowani przejściem uczniowie rozpoczną naukę w nowej szkole od klasy czwartej i siódmej.

Dni otwarte w budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich (w przyszłości MSP nr 2) zorganizowane zostaną już 10 kwietnia o godzinie 17.00. Będą one okazją do poznania między innymi budynku szkoły, dyrekcji oraz grona pedagogicznego, co może pomóc rodzicom w podjęciu decyzji o ewentualnym przeniesieniu dziecka.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz stosowne wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Gimnazjum nr 2 www.rekrutacja.mg2.edu.pl; zakładka rekrutacja – szkoła podstawowa. Rodzice pobierają stosowne wnioski dla uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w klasie 4 i 7 nowo tworzonej szkoły z jednoczesnym poinformowaniem pracowników sekretariatu szkoły nr 9 lub 11 o takim zamiarze. Chęć kontynuowania nauki w klasie 4 i 7 nowo tworzonej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 należy zadeklarować do 15 kwietnia bieżącego roku. Oprócz klas czwartych i siódmych w nowo tworzonej szkole naukę od 1 września br. rozpoczną uczniowie klas pierwszych należących do obwodu nowo tworzonej szkoły, wnioski również do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Gimnazjum nr 2.

W nowo tworzonej szkole zatrudnienie znajdą nauczyciele dotychczasowego Miejskiego Gimnazjum nr 2. Mimo tego część z nich będzie w miarę możliwości uzupełniała etaty w innych piekarskich szkołach.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich swoim zasięgiem obejmować będzie następujące ulice:

Adama Didura, Boczna, Bytomska (parzyste od nr 94 do nr 254), Gen. Jerzego Ziętka (nieparzyste do nr 5, parzyste do nr 64), Głęboka, Józefa Bema, Kalwaryjska (nieparzyste do nr 31, parzyste do nr 24), Kazimierza Wielkiego, Konstantego Damrota, Konstytucji 3-go Maja (nieparzyste do nr 37, parzyste do nr 36), Królowej Jadwigi, Krótka, ks. Jana Ficka, ks. Jerzego Popiełuszki, Łączna, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Nerlicha, Papieża Jana Pawła II (parzyste do nr 28), Piotra Skargi, Stanisława Moniuszki, Studzienna, Wawrzyńca Hajdy, Zygmunta Starego

Od 12 marca w sekretariacie można składać zgłoszenia i wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej, czwartej i siódmej nowo utworzonej szkoły – Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich.

Rodzice będą mogli zapisać uczniów do następujących klas:

klasy pierwszej ogólnodostępnej
klasy czwartej ogólnodostępnej
do klas siódmych: ogólnodostępnej, sportowej i dwujęzycznej
W klasie dwujęzycznej:

Uczniowie będą mieć tygodniowo 5 godzin języka angielskiego. W dwóch językach: polskim oraz angielskim prowadzone będą co najmniej dwa przedmioty np. biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Klasy dwujęzyczne to nowość w ofercie piekarskich szkół podstawowych.

Warunki przyjęcia do klasy dwujęzycznej:

uzyskanie promocji do klasy VII,
pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
Warunki przyjęcia do klasy sportowej (piłka ręczna):

uzyskanie promocji do klasy VII,
bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pozytywny wynik podczas prób sprawności fizycznej.
Bieżące informacje dotyczące życia szkoły znaleźć można również na facebook’owym fanpage’u, do którego odnośnik znajduje się TUTAJ.

Dzień otwarty w MG2 już 10 kwietnia!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.