Wiadomości z Piekar Śląskich

III nabór uzupełniający do programu "Łączy nas energia"

 • Dodano: 2021-04-21 06:30, aktualizacja: 2021-04-20 21:06

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza dla mieszkańców dodatkowy III nabór uzupełniający do projektu "Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych".

Termin składania dokumentów od 20.04.2021 r. do 26.04.2021 r. do godziny 17:00.

Nabór prowadzony będzie na montaż następujących urządzeń:

 • kolektory słoneczne,
 • kotły na biomasę,
 • pompa ciepła do c.w.u. (ciepłej wody użytkowej).

Zapoznając się z zapisami regulaminu projektu, prosimy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące wyżej wskazanych urządzeń.

Komplet składanych dokumentów aplikacyjnych powinien zostać:

 • spięty w jeden pakiet,
 • opatrzony podpisem właściciela / współwłaścicieli / pełnomocnika uczestników,
 • złożony wyłącznie w Punkcie Informowania Mieszkańców, ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92, Piekary Śląskie.
 • Decyduje data wypływu do Urzędu Miasta.
 • Wnioski można pobrać na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92 oraz Bytomskiej 84.
 • UWAGA! W przypadku większego zainteresowania mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowało losowanie.

Na kompletny wniosek składa się:

 • deklaracja uczestnictwa
 • ankieta z zakresu wybranej technologii, spięte w jeden pakiet.
 • Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • LICZBA WOLNYCH MIEJSC OGRANICZONA

Na co finansowanie i jakie korzyści?

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę (pellet) oraz pompę ciepła do c.w.u. zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych na terenie Piekar Śląskich. Kolektory słoneczne oraz pompa ciepła c.w.u. służą do podgrzewania wody użytkowej. Kotły na biomasę to z kolei rozwiązanie z zakresu technologii grzewczych.

Dofinansowanie, jakie można uzyskać w ramach programu “Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” to aż 11 919,41 zł w przypadku kotłów na biomasę, 7 523,35 zł w przypadku kolektorów słonecznych oraz 8 633,04 zł w przypadku pompy ciepła c.w.u. Cena jednostkowa brutto montażu kotła na biomasę (pellet) wynosi 15 152,16 zł, kolektora solarnego wynosi  9 566,58 zł oraz pompy ciepła c.w.u. 10 976,54 zł.                           

Dla kogo?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych  na terenie Piekar Śląskich (wyłączone zostały budynki w których jest prowadzona działalność gospodarcza) i oddanych do użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.