Wiadomości z Piekar Śląskich

Kolejna odsłona Tarczy Antykryzyskowej w PUP

  • Dodano: 2021-05-07 07:00, aktualizacja: 2021-05-06 18:10

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach Tarczy Antykryzysowej pozyskał kolejne środki w wysokości 2 milionów złotych na ratowanie miejsc pracy.

Jednocześnie PUP ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Wnioski można składać od 26.04. do 31.08.2021 r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
1. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

2. 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

3. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z,

nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 r., i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja może być udzielona:

  • jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa pkt 3;
  • dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
  • trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z;
  • czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa pkt 1, prowadzące-mu działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 91.02.Z;
  • pięciokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w  pkt 2.

Liczbę dotacji pomniejsza się o liczbę dotacji przyznanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.)
 
Dotacja może być udzielona w kwocie 5 tysięcy złotych. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.
 
Zasady przyznawania wsparcia oraz niezbędne dokumenty dostępne są tutaj.

Jakie zmiany nastąpiły w Tarczy Antykryzysowej dowiesz się tutaj.
Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich:

Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również