Wiadomości z Piekar Śląskich

Młodzieżowy Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży w Piekarach Śląskich

 • Dodano: 2023-04-12 07:30, aktualizacja: 2023-04-11 20:33

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w Miejskim Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży pod honorowym patronatem Sławy Umińskiej-Duraj – Prezydent Miasta.

Festiwal prezentuje dorobek przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie wychowania artystycznego. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wytyczenia dalszych perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w środowisku szkolnym. Biorą w nim udział wyłącznie amatorskie zespoły, nie mogą uczestniczyć soliści. 

Zespoły prezentują się w następujących gatunkach artystycznych:

Teatr: kabaret, zespół teatralny, teatr lalek, teatr ruchu. Czas prezentacji – do 15 minut (1 utwór).
Muzyka: zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne. Czas prezentacji – do 5 minut (1 utwór).
Taniec: miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, zespoły taneczne. Czas prezentacji – do 7 minut (1 układ)  oraz w następujących kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – przedszkola,
 • II kategoria – szkoły podstawowe klasy I – III,
 • III kategoria – szkoły podstawowe klasy IV – VI,
 • IV kategoria – szkoły podstawowe klasy VII, VIII i szkoły ponadpodstawowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Placówki zgłaszające większą liczbę zespołów powinny unikać powtarzania składów osobowych. Udział w Festiwalu i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Klauzulą Informacyjną MDK2, akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda/karta zgłoszenia musi być podpisana przez rodzica uczestnika konkursu. Uczestnik Festiwalu wyraża dobrowolną i nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach służących dokumentacji i promocji Festiwalu. Wyrażona zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku w wybranych przez organizatora konkursu wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie (w szczególności na stronie internetowej i portalach społecznościowych organizatora – Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn) oraz w publikacjach powstałych po zakończeniu Festiwalu.

 • Ostateczny termin zgłoszeń zespołów upływa 13 kwietnia 2023 roku.
 • Karty wraz ze zgodami należy dostarczyć pod adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, ul. Popiełuszki 1, 41-940 Piekary Śląskie.
 • Zespoły zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Prezentacje zespołów odbędą się 19 kwietnia 2023 roku (środa) od godziny 9:00 w sali widowiskowej Filii Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze, ul. Tarnogórska 49. Godziny prezentacji zespołów zostaną umieszone na stronie placówki najpóźniej 17 kwietnia 2023 r. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę miejsca i terminu eliminacji, o powyższych zmianach zgłoszone zespoły zostaną poinformowane odpowiednio wcześniej.

 • Komisja przyznaje tytuł laureata oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej w każdym gatunku artystycznym (w sumie 12 laureatów).
 • Komisja ma prawo przeniesienia zespołu do innej kategorii.
 • Komisja ma prawo przerwać występ po upływie czasu przeznaczonego na prezentację.

Uhonorowanie uczestników i wyróżnionych odbędzie się podczas specjalnie w tym celu zorganizowanego Koncertu Laureatów w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) w Miejskim Domu Kultury, ul. Bytomska 73.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat MDK nr 2, tel. 575-020-252 w godz. 8:00-15:00.

Młodzieżowy Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży w Piekarach Śląskich / fot. UM Piekary Śląskie

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również