Wiadomości z Piekar Śląskich

Nabór – Krajowy Fundusz Szkoleniowy w Urzędzie Pracy

  • Dodano: 2021-11-26 06:30, aktualizacja: 2021-11-25 21:49

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Zgłoszenia przyjmowane będą 29.11.2021 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski przyjmowane będą:

  1. w formie papierowej (podpisane przez osobę/y upoważnioną/e) – wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą bądź przesyłką kurierską, lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich do skrzynki podawczej mieszczącej się w poczekalni Urzędu. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.  
  2. w formie elektronicznej (podpisane podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego, lub podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) należy wysłać za pomocą systemu praca.gov.pl lub ePcUAP (www.epuap.pl) na adres skrzynki podawczej “/puppiekary/SkrytkaESP” (z katalogu spraw wybieramy pozycję “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” adresując wniosek wraz z załącznikami na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich).
  • Wnioski złożone w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym komunikacie nie będą podlegać rozpatrzeniu.
  • Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż dostępny limit środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 13.000 zł.
  • Więcej informacji nt. naboru oraz przeznaczenia środków w ramach KFS dostępne jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Zasady i możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków funduszu pracy – rezerwy krajowego funduszu szkoleniowego dostępne są na stronie internetowej urzędu. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia wraz z załącznikami umieszczony jest w zakładce dokumenty do pobrania.

Następna informacja

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.