Wiadomości z Piekar Śląskich

Odprawa dzielnicowych z Piekar Śląskich

  • Dodano: 2018-02-02 15:30

W świetlicy piekarskiej jednostki odbyła się kolejna odprawa dzielnicowych. W trakcie tych spotkań, policjanci korzystają z okazji do omówienia bieżących spraw dotyczących ich rejonów służbowych, ale także wymieniają doświadczenia z codziennej służby. W dzisiejszej odprawie udział wziął Komendant Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek.

Dwa razy w miesiącu odbywają się odprawy prowadzone przez kierownika rewiru dzielnicowych. Policjanci przedstawiają przełożonemu rezultaty swojej służby oraz informują o podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Spotkania służą także wymianie doświadczeń, dzięki czemu policjanci mogą czerpać od siebie wzajemnie różnego rodzaju rozwiązania. Ważnym momentem każdej odprawy, jest omówienie postępów w prowadzonych przez dzielnicowych planach działań priorytetowych. Istotne w realizowanych czynnościach, jest zwrócenie uwagi na problemy, które najbardziej doskwierają mieszkańcom danego rejonu służbowego.

Przykładem jest inicjatywa pomocy osobom bezdomnym, w związku z występującym problemem bezdomności. Założeniem dzielnicowego w tej sytuacji jest inicjowanie działań, mających na celu pomoc osobom bezdomnym. W trakcie każdej narady, kierownik rewiru dzielnicowych przypomina także o promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, które mają za zadanie służyć społeczeństwu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.