Wiadomości z Piekar Śląskich

Ponad 6,6 mln zł dofinansowania z UE na piekarskie remonty

  • Dodano: 2020-01-22 14:15

Aż osiem wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej przygotowanych przez urzędników z Urzędu Miasta Piekary Śląskie zyskało odpowiednią ilość punktów i, co za tym idzie, dofinansowanie.

Pozyskaliśmy pieniądze na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych, a także na doposażenie jednej z nich. Roboty zostaną przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piekarach Śląskich oraz w placówkach oświatowych.

W pierwszej kolejności termomodernizacja zostanie przeprowadzona w Miejskim Przedszkolu nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 3, a następnie w Zespole Szkół Specjalnych. Kolejne etapy obejmą Miejską Szkołę Podstawową nr 5, Miejskie Przedszkole nr 12 oraz Miejskie Przedszkole nr 1. W większości przypadków prace budowlane zostaną przeprowadzone w zakresie ocieplenia ścian, remontu instalacji elektrycznych, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej. Celem powyższych projektów jest zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków m.in. poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii.

W tym roku planowane jest wyremontowanie budynku PUP, przedszkoli nr 3 i 11 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Rozpoczęcie kolejnych prac jest planowane od 2021 r.

Dofinansowanie otrzymał też projekt obejmujący doposażenie sal do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. W ramach projektu planuje się prace remontowe, modernizację sieci elektrycznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu wspomagającego proces dydaktyczny w ramach prowadzonych przez placówkę kierunków nauczania, tj. technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik elektryk. Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie jakości kształcenia do wymogów rynku pracy, podniesienie jakości zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotów technicznych oraz przyczyni się do promocji szkolnictwa technicznego. Remont jest planowany na ten rok, a doposażanie na kolejny.

Największą dotację nasze miasto otrzyma do termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych. Całość tego zadania ma kosztować około 2,3 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 1,7 mln zł.

Natomiast wszystkie dofinansowania uzyskane dzięki ośmiu wnioskom Urzędu Miasta Piekary Śląskie to ponad 6,6 mln zł.

Wszystkie powyższe projekty otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.