Wiadomości z Piekar Śląskich

PUP rozpoczął nabór wniosków o udzielenie dotacji na prowadzenie działalności

  • Dodano: 2021-03-10 07:00, aktualizacja: 2021-03-09 18:41

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

Wnioski można składać od dnia 28.02.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako przeważającej działalności, kodami:

  • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
  • 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja może być udzielona:

  • dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako przeważającej działalności kodami:  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
  • trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako przeważającej działalności kodami: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID – 19, liczbę ww. dotacji pomniejsza się o jeden.

DOTACJA NIE MOŻE BYĆ UDZIELONA MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEMU PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 6 MARCA 2018 – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWIESILI WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OKRES OBEJMUJĄCY DZIEŃ 30 LISTOPADA 2020 R.
 
Dotacja może być udzielona w kwocie 5 tysięcy złotych. Na otrzymanie  dotacji nie będzie miał wpływu fakt otrzymania dotacji  przyznawanej na podstawie art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych   oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawy COVID).
Pracodawca składa wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

Zasady przyznawania wsparcia oraz niezbędne dokumenty dostępne tutaj.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich:
mail: sekretariat@puppiekary.pl
telefon: 32 381 58 91
Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również