Wiadomości z Piekar Śląskich

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie drogi S11

  • Dodano: 2023-07-14 12:00

Podczas LXV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie 29 czerwca br., na wniosek radnego Łukasza Ściebiorowskiego z Obywatelskiego Klubu Radnych, radni wyrazili swoje stanowisko wobec planowanej inwestycji budowy oraz wariantów połączeń drogi ekspresowej S11 z drogami publicznymi zlokalizowanymi w obszarze województwa śląskiego. Zagłosowali za wyborem III wariantu projektowanego węzła drogowego. Wcześniej, 26 czerwca br., stosowną uchwałę przegłosowali również radni Bytomia. 

Istotny głos piekarskich radnych 

Piekarscy radni w dyskusji poprzedzającej głosowanie nad poparciem i podjęciem uchwały, wyrazili swoje zaniepokojenie oraz obawy związane z planowaną inwestycją budowy, oraz przedstawionymi przez GDDKiA wariantami połączeń drogi ekspresowej S11 z drogami lokalnymi, które mogą w przyszłości doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego oraz pogorszenia przejezdności poprzez przekierowanie wzmożonego ruchu drogowego do centrum Piekar Śląskich. Radni zgłosili swoje zastrzeżenia i wyrazili sprzeciw wobec nieuwzględniania interesów mieszkańców lokalnych społeczności miast i gmin w obszarze projektowanej inwestycji. 

Ustalenia dotyczące projektu i realizacji drogi

Rada Miasta poparła ideę budowy nowego odcinka drogowego, jednak nie kosztem interesów mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i przewidywanego, znaczącego spadku jakości życia w mieście. Rada postanowiła, że przy projektowaniu i realizacji drogi ekspresowej S11:

  • należy uwzględnić potrzeby i wymagania ruchu lokalnego pomiędzy gminami, powiatami i miastami oraz lokalnego ruchu tranzytowego,
  • nie spowodować pogorszenia istniejących warunków ruchu lokalnego,
  • nie doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego naszych miast i gmin,
  • nie pogorszyć stanu bezpieczeństwa lokalnych układów komunikacyjnych,
  • uwzględnić postulaty Piekar Śląskich, gmin oraz miast ościennych,
  • wybrać do realizacji wariant 3 węzła drogowego w Piekarach Śląskich wraz z dodatkowymi uwagami i sugestiami,
  • ponownie przeanalizować wykonanie przedłużenia drogi ekspresowej S11, jako kontynuacji DW911 do drogi DK79 w Bytomiu.

Również radni Bytomia są zdania, że wybór przyjętego przez GDDKiA wariantu I budowy węzła drogi ekspresowej S11 z autostradą A1 w Piekarach Śląskich spowoduje sparaliżowanie ruchu na północnej i wschodniej części Północnej Obwodnicy Bytomia, wygenerowanie większego ruchu w centrum miasta, a także zakorkowanie dróg z Bytomia w kierunku do Piekar Śląskich. 

Korki w Piekarach Śląskich

Przyjęty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Wariant I węzła Piekary Śląskie nie przewiduje możliwości skrętu z ul. Podmiejskiej w drogę ekspresową S11, przerywając tym samym bieg Północnej Obwodnicy Bytomia (al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego), która powstała dzięki pozyskaniu przez Miasto Bytom wielomilionowego dofinansowania z Unii Europejskiej. Konsekwencją takiej decyzji będzie skierowanie całego ruchu do centrum Piekar Śląskich i z powrotem w kierunku węzła autostrada A1, co spowoduje zakorkowanie zarówno Piekar Śląskich, jak i Bytomia przez kierowców szukających najszybszej drogi przejazdu. Podobna sytuacja wystąpi także na DW911 (al. Jana Pawła II), która umożliwia połączenie Bytomia z Piekarami Śląskimi i Świerklańcem oraz wjazdem na autostradę A1 na węźle piekarskim. Już teraz w godzinach szczytu DW911 jest zablokowana przez nadmierną liczbę pojazdów, zarówno z ruchu lokalnego, jak i kierowców podróżujących w kierunku Katowic i Krakowa oraz autostrady A1.

List do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Już w 2022 roku przedstawiciele Bytomia, Piekar Śląskich, Radzionkowa i Świerklańca przyjęli wspólne stanowisko i skierowali list do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przyjętego wariantu nr III budowy drogi ekspresowej S11. Wszystkie gminy opowiedziały się w nim za budową węzła S11 w Piekarach Śląskich, czyli przebiegu trasy przez Radzionków, z węzłami drogowymi przy: ul. Anieli Krzywoń w Radzionkowie, na skrzyżowaniu z ul. Podmiejską i Miarki w Piekarach Śląskich oraz autostradowym. Warto podkreślić, że wariant ten umożliwia również skomunikowanie S11 z Bytomskim Odcinkiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, czyli al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Stanowisko i uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie zostały przesłane Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury, Wojewodzie Śląskiemu, GDDKiA w Warszawie, GDDKiA Oddział w Katowicach, posłom na Sejm RP i senatorom RP z obszaru województwa śląskiego. 


Źródło: Urząd Miasta Piekary Śląskie

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również