Wiadomości z Piekar Śląskich

Realizacja projektu z funduszy UE

  • Dodano: 2015-07-16 12:30, aktualizacja: 2015-07-16 14:29

Gmina Piekary Śląskie jest w trakcie prac nad projektem pod nazwą: "Budowa układu drogowego na terenach zlokalizowanych po północnej stronie ulicy Roździeńskiego realizowanego w ramach projektu – przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej".

Celem opracowania projektu jest przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich zlokalizowanych po północnej stronie ul. Roździeńskiego funkcji gospodarczej. Realizacja tego projektu jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego na północ od ul. Roździeńskiego do nasypu byłej bocznicy kolejowej w dzielnicy Brzeziny Śląskie. W ramach projektu przewidziano realizację drogi zbiorczej wraz z przebudową węzła w kształcie ronda ulic Roździeńskiego i Kotuchy stanowiących obecnie główną oś komunikacyjną terenu.

Realizacja układu drogowego niezbędna jest do obsługi komunikacyjnej i do wytyczanych działek budowlanych. Powyższe zamierzenie pozwoli na przygotowanie konkretnych ofert inwestycyjnych dla inwestorów krajowych i zagranicznych przez co, przyczyni się do aktywizowania gospodarczego i społecznego tego rejonu. 

Projekt jest opracowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.