Wiadomości z Piekar Śląskich

Sierpniowa sesja Rady Miasta i komisje

 • Dodano: 2022-08-23 07:00, aktualizacja: 2022-08-22 21:26

25 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 odbędzie się  LII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Wśród punktów porządku obrad znajdą się: wręczenie gratulacji dyrektorom miejskich placówek oświatowych obejmującym funkcje w nowym roku szkolnym wraz z wręczeniem podziękowań ustępującym dyrektorom, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także ślubowanie nowej radnej.           

Najbliższa, LII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 25 sierpnia 2022 roku. Wcześniej zwołane zostały posiedzenia komisji, które odbędą się w sali 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.

Porządek posiedzenia:

 • 22 sierpnia br. o godz. 15.00 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza
 • 23 sierpnia br. o godz. 8.30 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 • 23 sierpnia br. o godz. 12.00 – Komisja Społeczna
 • 25 sierpnia br. o godz. 9.00 – Komisja Skarg Wniosków i Petycji – Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 45.
 • 25 sierpnia br. o godz. 9.15 – Komisja Rewizyjna – Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 45.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Ślubowanie radnej Miasta Piekary Śląskie.
 4. Wręczenie gratulacji dyrektorom miejskich placówek oświatowych obejmującym funkcje w nowym roku szkolnym wraz z wręczeniem podziękowań ustępującym dyrektorom.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2021/2022.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. (druk nr 772) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/21/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Piekarach Śląskich – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  2. (druk nr 773) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/156/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji społecznych – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Miasta Piekary Śląskie,
  3. (druk nr 774) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/522/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z późniejszymi zmianami – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  4. (druk nr 775) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  5. (druk nr 776) projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie 2030+”, w tym trybu konsultacji – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  6. (druk nr 777) projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Piekary Śląskie – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  7. (druk nr 778) projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Teodora Heneczka 7/II/12 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  8. (druk nr 779) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Piekary Śląskie, położonej w Piekarach w Piekarach Śląskich przy ulicy Podmiejskiej 19 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  9. (druk nr 780) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2049 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  10. (druk nr 781) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.
 7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
 9. Przyjęcie protokołu LI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2022 r.
 10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
 11. Zamknięcie obrad.
 12. Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również