Wiadomości z Piekar Śląskich

Uzyskaj dotację na wymianę urządzeń grzewczych

  • Dodano: 2018-06-04 11:45

Miasto Piekary Śląskie ogłasza nabór wniosków do udziału w projekcie pn. ”Niskoemisyjne gminy – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego” obejmującego wymianę urządzeń grzewczych. 1 czerwca ruszył nabór wniosków.

W ramach projektu ”Niskoemisyjne gminy – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego” mieszkańcy Piekar Śląskich będą mogli uzyskać dotację do 85% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz, dodatkowo, montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?

Należy dokonać wyboru jednej technologii spośród:

  • instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW (zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym),
  • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 25 kW (zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym).

Opcjonalnie, powyższe rozwiązania technologiczne można uzupełnić instalacją fotowoltaiczną o mocy 3kWp (nie ma możliwości wnioskowania wyłącznie o instalację fotowoltaiczną).

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Piekary Śląskie. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego, do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie budynki, które w wyniku wymiany źródła ciepła:

  • osiągną poziom zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) oraz
  • uzyskają stopień redukcji emisji CO2 o co najmniej 30%. 

Powyższe wskaźniki muszą wynikać z audytu stanowiącego załącznik do Deklaracji udziału w Projekcie.

Jak to zrobić?

  • Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego na terenie Piekar Śląskich.
  • Należy dokonać audytu budynku na własny koszt, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu.
  • Jeżeli spełnione zostają warunki wskazane w Regulaminie, należy złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru trwającego od 1 czerwca do 19 czerwca 2018.

UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Nabór prowadzony będzie w okresie od 1 czerwca do 19 czerwca 2018r.
Deklaracje udziału w Projekcie można składać w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter), w godzinach pracy Urzędu.

INFORMACJE
Informacje w sprawie naboru można uzyskać w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, tel. 32 3939396.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.