Wiadomości z Piekar Śląskich

Uzyskaj dotację na wymianę urządzeń grzewczych

  • Dodano: 2018-06-04 11:45

Miasto Piekary Śląskie ogłasza nabór wniosków do udziału w projekcie pn. ”Niskoemisyjne gminy – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego” obejmującego wymianę urządzeń grzewczych. 1 czerwca ruszył nabór wniosków.

W ramach projektu ”Niskoemisyjne gminy – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego” mieszkańcy Piekar Śląskich będą mogli uzyskać dotację do 85% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz, dodatkowo, montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?

Należy dokonać wyboru jednej technologii spośród:

  • instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW (zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym),
  • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 25 kW (zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym).

Opcjonalnie, powyższe rozwiązania technologiczne można uzupełnić instalacją fotowoltaiczną o mocy 3kWp (nie ma możliwości wnioskowania wyłącznie o instalację fotowoltaiczną).

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Piekary Śląskie. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego, do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie budynki, które w wyniku wymiany źródła ciepła:

  • osiągną poziom zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) oraz
  • uzyskają stopień redukcji emisji CO2 o co najmniej 30%. 

Powyższe wskaźniki muszą wynikać z audytu stanowiącego załącznik do Deklaracji udziału w Projekcie.

Jak to zrobić?

  • Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego na terenie Piekar Śląskich.
  • Należy dokonać audytu budynku na własny koszt, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu.
  • Jeżeli spełnione zostają warunki wskazane w Regulaminie, należy złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru trwającego od 1 czerwca do 19 czerwca 2018.

UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Nabór prowadzony będzie w okresie od 1 czerwca do 19 czerwca 2018r.
Deklaracje udziału w Projekcie można składać w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter), w godzinach pracy Urzędu.

INFORMACJE
Informacje w sprawie naboru można uzyskać w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, tel. 32 3939396.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również