Wiadomości z Piekar Śląskich

Wydział wyjaśnia, dlaczego zmieniają się ceny za śmieci

 • Dodano: 2020-01-15 12:15

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Piekary Śląskie rozpoczęli wysyłkę pierwszych z około sześciu tysięcy zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pisma tłumaczą zmianę systemu naliczania opłat oraz wzrost cen za śmieci. Przypomnijmy, że w naszym mieście nowa stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych od 1 lutego 2020 r. wynosi 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Jeżeli na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia się obowiązku segregacji zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę w wysokości dwukrotności stawki określonej w niniejszej uchwale.

Dlaczego rosną nasze opłaty? Krótko mówiąc – dlatego, że instytucje zajmujące się śmieciami rok po roku podnosiły, czasem bardzo, swoje stawki. Poniżej cytujemy uzasadnienie z pisma, które lada moment trafi do piekarzan:

„Do najważniejszych przyczyn zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi należą:

 • Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej, do której zawożone są wszystkie odpady zmieszane. W styczniu 2019 r. stawka wynosiła 366 zł za tonę,
  a w listopadzie 2019 r. już 410 zł/tona.
  Dla porównania:
  w 2016 było to 178 zł/tona,
  w 2017 – 216 zł/tona (a od maja 2017 – 280 zł/tona),
  a od 2018 – 313 zł/tona.
  Od stycznia 2020 koszt zagospodarowania jednej tony odpadów w tejże instalacji wzrasta do 518 zł/tona. Oznacza to, że w ostatnim roku (2019-2020) opłata za zagospodarowanie zmieszanych odpadów w instalacji komunalnej wzrosła o kolejne 42%;
 • Wzrost ilości i kosztów zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych. Koszt zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych wynosił:
  w 2016 – 178 zł/tona,
  2017 – 216 zł/tona,
  2018 – 378 zł/tona,
  2019: 442,8 zł/tona (styczeń – czerwiec), 594 zł/tona, (lipiec – wrzesień), a obecnie 648 zł/tona. Oznacza to, że w przeciągu roku ta opłata wrosła o 46%.
  Jednocześnie stale wzrasta ilość wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych w ciągu kolejnych lat:
  2016 – 461 ton,
  2017 – 810 ton,
  2018- 1068 ton,
  2019 (do października) – 1027 ton.
 • Wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska. Jeszcze w 2017 r. za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku piekarskie ZGK Sp. z o. o. płaciło 74,26 zł. W roku 2019 jest to już 170 zł. Na rok 2020 opłata ta została ustalona na 270 zł za tonę. Zatem w przeciągu zaledwie 3 lat opłata wzrosła o 263%.
 • – Wzrost cen energii. Dla przykładu: dla przedsiębiorców w stosunku do zeszłego roku średni wzrost cen energii w gminach należących do Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolii wyniósł ok. 54%”.

  Przypominamy też, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie, tj.: opłatę należy uiszczać miesięcznie z kwotą należną, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opłatę w nowej wysokości za miesiąc luty należy uiścić do dnia 15 marca 2020 r.
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta ul. Bytomska 84, pok. nr 1 (w godzinach pracy tut. urzędu), drogą elektroniczną (przelewem), na poczcie i w bankach na wskazany wcześniej numer rachunku bankowego.
  W przypadku, gdy opłata została uiszczona z góry na cały rok, należy przeliczyć opłatę po nowej stawce i niedopłatę uiścić na wskazany rachunek bankowy.

  Informujemy, że obowiązek segregacji spełniony jest wtedy, kiedy zbierane są takie frakcje odpadów komunalnych jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, popiół, odpady bio oraz odpady zmieszane. Odpady bio powinny być zbierane w brązowym pojemniku i będą odbierane przez cały rok co poniedziałek. Szczegółowy sposób segregowania odpadów został przedstawiony w ulotce dostępnej pod adresem https://piekary.pl/srodowisko/jak-segregowac/

  Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących odbioru odpadów udziela Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod numerami telefonu: 32 289-95-96 oraz 32 285-42-75.
  Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących wysokości opłaty udzielają pracownicy Referatu Odpadów pod numerem telefonu: 32 39-39-357 lub 32 39-39-375.
  Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących płatności udzielają pracownicy Wydziału Finansowo – Podatkowego pod numerem telefonu: 32 39-39-302.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również