Wiadomości z Piekar Śląskich

Wymiana kotłów grzewczych

 • Dodano: 2021-03-04 07:00, aktualizacja: 2021-03-03 21:03

Wiele zanieczyszczeń powietrza w naszym regionie pochodzi z gospodarstw domowych. Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego ma doprowadzić do znacznego obniżenia tych statystyk.

Aby odniosła sukces, potrzebne jest zaangażowanie każdego z nas. Przypominamy o konieczności wymiany pieca na urządzenie spełniające normy

Twoje działanie ma znaczenie. Zobacz, co możesz zrobić, żeby zatrzymać smog w śląskim.

Wymień swój piec na urządzenie spełniające obowiązujące normy (piec klasy 5). W zależności od daty produkcji twojego obecnego pieca powinieneś to zrobić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):

 • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji – do końca 2021 r.
 • kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023 r.
 • kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025 r.
 • kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

Używaj tylko opału dobrej jakości.

Uchwała zakazuje używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery.

Zamiast nich wybierz:

 • ekogroszek
 • pellet
 • węgiel kamienny gruboziarnisty
 • suche drewno – dąb, grab, jesion, buk

Lub zamień piec węglowy na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania:

 • system ciepłowniczy
 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • odnawialne źródła energii

Więcej szczegółów na stronie: powietrze.slaskie.pl

Warto podkreślić, w kontekście działań mających na celu dbałość o czyste powietrze, że Gmina Piekary Śląskie jako jedna z pierwszych gmin w Polsce realizuje od 2003 roku "Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie".

Podstawowym celem tego Programu jest systemowe ograniczanie emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego oraz poprawa efektywności energetycznej budynku. Cel ten można jednak osiągnąć poprzez kompleksową likwidację istniejących, a tym samym nieefektywnych źródeł ciepła, wprowadzenie ekologicznych i energooszczędnych urządzeń grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii, zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak i w obiektach użyteczności publicznej.

Na naszych doświadczeniach bazowały gminy praktycznie z całego kraju. Na specjalne zaproszenie prezentowaliśmy nasz Program w innych miastach, gdzie został przyjęty z wielkim zainteresowaniem, a także w miastach ościennych.

W trakcie realizacji "Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych" w latach 2004-2020 wykonano następujące zadania:

 • zainstalowano 701 kotłów węglowych retortowych;
 • zainstalowano 189 kotły gazowe;
 • zainstalowano 8 kotłów opalanych biomasą;

(łącznie w tym czasie zlikwidowano 898 starych nieekologicznych kotłów węglowych)

 • ocieplono 598 budynki mieszkalne jednorodzinne;
 • zamontowano 363 kolektorów słonecznych;

                             RAZEM:  1859 zadań

W związku z realizacją ww. zadań osiągnięto znaczną redukcję emisji tlenków siarki i węgla oraz dwutlenków węgla i azotu do powietrza. Jednocześnie  wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne retortowe (ekogroszkowe), kotły gazowe oraz przeprowadzone termomodernizacje w zakresie docieplenia ścian budynków spowodowało znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

W związku z możliwością aplikowania przez Miasto Piekary Śląskie o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT”, Gmina Piekary Śląskie w 2016r. ogłosiła dla mieszkańców nabór wniosków do realizacji zadań dofinansowanych ze środków ww. Programu.

W ramach Projektu pn.: "Słoneczne Piekary – montaż układów solarnych i fotoogniw w Piekarach Śląskich" wykonane zostały następujące zadania:

 • instalacja 31 kolektorów słonecznych,
 • instalacja 69 ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • instalacja 11 ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.

Gmina Piekary Śląskie w lutym 2018r. przeprowadziła nabór wniosków na kolejny nowy Projekt parasolowy pn.: "Gmina pełna energii. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" realizowany w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie w tym roku.

W ramach ww. Projektu zostaną dofinansowane następujące zadania: 

 • dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja instalacji fotowoltaicznych – 199 szt;
 • instalacja kolektorów słonecznych – 103szt;
 • instalacja pomp ciepła do cwu – 65 szt;
 • instalacja kotłów opalanych biomasą – 45 szt.

Wniosków na realizację ww. zadań wpłynęło ok. 411, a dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych. Trwa także ciągły nabór dokumentów na rzecz pozyskania środków, których celem jest zmiana źródła ogrzewania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Odpadami przy ul. Bytomskiej 92 pok. 102, telefon kontaktowy 32 39-39-396.

Wymiana kotłów grzewczych

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również