Wiadomości z Piekar Śląskich

Rachunek za gaz - co oznaczają konkretne pozycje na fakturze?

  • Dodano: 2019-09-04 13:00

Faktura VAT jest jednym z najczęściej wystawianych dokumentów w obrocie gospodarczym. Prawidłowo wystawiona faktura jest potwierdzeniem dokonania transakcji i wszelkich roszczeń związanych z tym faktem. W obrocie paliwem gazowym rachunek wystawiony odbiorcy jest podstawą do zapłaty za dostarczoną energię. Faktura za dostarczony gaz składa się z kilkunastu elementów, które umownie, możemy podzielić na trzy grupy.

Kto, komu, za co i w jaki sposób powinien zapłacić?

Górna część faktury składa się z kilku pozycji umożliwiających dokładną identyfikację sprzedawcy i klienta oraz numer i datę wystawienia rachunku. 

Pozycja „Sprzedawca” zawiera informacje o firmie, która sprzedaje gaz ziemny -  jego dane teleadresowe, NIP i REGON. 

U większości sprzedawców każdy klient posiada swój dedykowany numer konta bankowego uwidoczniony na fakturze. 

Następna w kolejności pozycja na rachunku to indywidualny numer przypisany każdemu klientowi oraz adres punktu poboru gazu z danymi adresowymi klienta. W kolejnej pozycji zawarty jest numer gazomierza i grupa taryfowa przypisana odbiorcy w danym roku umownym. Na rachunku wyszczególnione są odczyty bieżące i poprzednie wskazanie gazomierza.

Sprzedawca gazu od 1 sierpnia 2014 roku podaje obowiązujący współczynnik konwersji gazu, czyli mnożnik stosowany do zamiany jednostki objętości (m3) na jednostki energii (kWh). Na podstawie tych danych możliwe jest wyliczenie ilości zużytego gazu w określonym okresie rozliczeniowym, a następnie obliczenie kwoty do zapłaty za zużyte paliwo gazowe.

Wyliczenie ceny gazu z opłatami dystrybucyjnymi

Obliczenie końcowej kwoty do zapłaty za gaz składa się z kilku pozycji. Pierwsza to wynik mnożenia wielkości zużycia w kWh w określonym czasie i ceny netto paliwa gazowego. W zależności od wielkości zużycia jest to zwykle 50 – 60% całego rachunku. Znaczącą część faktury stanowią opłaty abonamentowe oraz opłaty dystrybucyjne stałe i zmienne. 

Opłata abonamentowa to zryczałtowana opłata za każdy miesiąc kalendarzowy, niezależna od zużycia, obejmuje koszty fakturowania. Opłata dystrybucyjna stała to miesięczna niezależna od zużycia opłata za eksploatację i modernizację sieci przesyłowych gazu. 

Opłata dystrybucyjna zmienna to opłata za dostarczenie paliwa o określonych parametrach jakościowych. Zależy od ilości zużytego gazu. Płatności za dystrybucję gazu oraz opłatę abonamentową opłacamy bez względu na to, czy w danym okresie rozliczeniowym korzystamy z gazu. 

Fakturowana cena gazu

Po wyliczeniu poszczególnych kwot składowych i zsumowaniu wszystkich opłat wyliczonych na fakturze otrzymujemy kwotę do zapłaty. Jest to suma wszystkich opłat, którą klient ma obowiązek przesłać dostawcy energii w terminie płatności podanym na fakturze. Warto pamiętać, że za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływy pieniędzy na rachunek dostawcy.  Pomimo znaczącej monopolizacji obrotu gazem przez PGNiG, warto dokładnie przyjrzeć się ofertom innych sprzedawców gazu dla firm, jak np. Po Prostu Energia, która dysponuje aktualnie najtańszą ofertą gazu na rynku: https://poprostuenergia.pl/gaz-dla-firmy/. Zmiana dostawcy może przynieść wymierne korzyści.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.