Katalog firm

dodaj firmę

Stowarzyszenie Artystyczne Dźwięki Duszy Piekary Śląskie

Adres i telefon

ul. Kazimierza Wielkiego 1
41-940 Piekary Śląskie
Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek:
 • Wtorek:
 • Środa:
 • Czwartek:
 • Piątek:
 • Sobota:
 • Niedziela:

Oferta

Pomysłodawcy nowo powstającego Stowarzyszenia Artystycznego "Dźwięki Duszy" poszukują chętnych osób do współpracy, którzy razem z nami będą chcieli tworzyć Nowy wymiar Kultury, realizując cele zawarte w projekcie Statutu.

Jeżeli

 • los drugiego człowieka nie jest Ci obojętny
 • chcesz pielęgnować zabytki naszej kultury i tradycji,
 • chcesz tworzyć nowy wymiar kultury, życia, świata,
 • masz w sobie wiele silnej motywacji do twórczych działań - 

to czekamy właśnie na CIEBIE!

Stowarzyszenie artystyczne "Dźwięki Duszy" to organizacja pozarządowa prowadząca działalność na rzecz promocji i rozwoju kultury, literatury polskiej i powszechnej, dóbr polskiej kultury i tradycji, języka polskiego, języka śląskiego, klasycznej sztuki teatralnej, śpiewu oraz muzyki, wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, propagując aktywny tryb życia, artystyczno-twórczą egzystencję. Inspirując do twórczej pracy na rzecz miasta, regionu i całego społeczeństwa, wspierając przy tym rozwój demokracji.

Stowarzyszenie "Dźwięki Duszy" to instytucja skupiająca osoby z różnych środowisk w tym i mniejszości narodowych, rozpowszechniając życie w pełnym wymiarze kultury i tolerancji. Bez podziału rasowego, klasowego czy też społecznego, integrując ze sobą w szczególności środowiska młodzieżowe o różnych światopoglądach i zróżnicowanej piramidzie wartości.

Ważnym statutowym punktem Stowarzyszenia jest również pomaganie rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej, poprzez pomoc w artystycznym rozwoju osobowościowym i psychologicznym, dążąc do wyrównania szans tych rodzin, aktywizując ich do realizacji inicjatyw obywatelskich, umożliwiając uczestnictwo w życiu kulturalnym, poprzez udział w zajęciach z literatury, teatru, śpiewu, malarstwa, fotografii, sportu i tańca.

Priorytetowym celem Stowarzyszenia jest także zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej i kulturowej, tworząc nowy wymiar kultury.

Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się jedynie do organizowania zajęć edukacyjnych, gdyż proponuje paletę przeróżnych inicjatyw, w których każdy znajdzie coś dla siebie.

Stowarzyszenie w swojej działalności przewiduje organizację twórczych warsztatów, artystycznych konkursów (muzycznych, teatralnych, poetyckich, recytatorskich, językowych, plastycznych, architektonicznych, fotograficznych, tanecznych, sportowych, krawieckich…). Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i tematycznych wykładów.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność wydawniczą, publikując książki, czasopisma, broszury związane z realizacją celów, krzewiąc i popularyzując dobra kultury i tradycji ale i nie tylko, oraz działalność informacyjną, promocyjną oraz badawczą.

Szczególną uwagę zwrócono na prowadzenie grupy teatralnej – sztuki klasycznej, orkiestry, chóru, szerząc muzykę dawną oraz regionalną, polski południowej.

Na potrzeby realizacji poszczególnych projektów, Stowarzyszenie przewiduje nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami na terenie całej Unii Europejskiej, osobistościami życia publicznego, organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi.

Integralną częścią Stowarzyszenia jest również rozwój szeroko pojętego wolontariatu, organizując zbiórki publiczne, akcje charytatywne na rzecz realizacji celów statutowych, kultury i budowania tolerancji demokratycznej, upowszechniając działanie na rzecz rozwoju artystycznego społeczeństwa, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, podejmując działania zwiększające zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Głównym zamierzeniem artystycznego Stowarzyszenia "Dźwięki Duszy" poza realizacją założonych celów, które przewiduje statut, jest stworzenie Europejskiego Centra Artystycznej Twórczości "Dźwięki Duszy" w którym każdy, niezależnie od wieku, będzie mógł pracować nad swoim osobistym, artystycznym rozwojem.

Więcej informacji na www.dzwiekiduszy.com.pl !

 

 

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • Stowarzyszenie Artystyczne Dźwięki Duszy posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Piekar Śląskich od 2010 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.