Wiadomości z Piekar Śląskich

CUS zaprasza na szkolenie "Status przedsiębiorstwa społecznego"

 • Dodano: 2023-02-13 06:30, aktualizacja: 2023-02-13 07:30

Centrum Usług Społecznych w imieniu organizatora, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego Społecznego, zaprasza na szkolenie pn. „Status przedsiębiorstwa społecznego. Czy warto i jak to zrobić?”.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, które rozważają ubieganie się o status przedsiębiorstwa społecznego w myśl ustawy o ekonomii społecznej.

Przedsiębiorstwo społeczne to firma, najczęściej mikro lub mała, która sprzedaje na rynku swoje produkty i usługi, ale nie chodzi w niej o to, by jak najwięcej zarabiać. Jej celem jest bowiem tworzenie miejsc pracy dla osób, które nie pracują (chodzi o tzw. osoby defaworyzowane, np. osoby niepełnosprawne, czy też bezrobotne). Dlatego, zakładając taką firmę, można liczyć na pewne preferencje, np. dotacje na start.

Przedsiębiorstwo społeczne to potencjalnie dobre rozwiązanie dla kilku grup:

 • osób defaworyzowanych, które chcą same dla siebie stworzyć miejsca pracy,
 • organizacji pozarządowych, które chcą rozpocząć działalność ekonomiczną,
 • przedsiębiorców, którzy chcą założyć nową firmę, tworząc miejsca pracy dla osób defaworyzowanych,
 • jednostek samorządu terytorialnego, które chcą powołać przedsiębiorstwo społeczne, by aktywizować osoby defaworyzowane i rozwiązać konkretny problem lokalny (np. zaspokoić zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze lub stworzyć przedszkole)

Przedsiębiorstwo społeczne to szczególny status nadawany podmiotom, które spełnią kilka warunków. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 • zakaz podziału zysku między wspólników czy też pracowników (co wynika ze statutu podmiotu lub umowy spółki),
 • limit wynagrodzeń (miesięczne wynagrodzenie osób zatrudnionych w PS nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, tj. ok. 14,5 tys. zł),
 • zatrudnienie co najmniej 3 pracowników, przy czym bierze się pod uwagę osoby zatrudnione co najmniej na 1/4 etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych osoby zaangażowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy,
 • przestrzeganie limitu zatrudnienia pracowników defaworyzowanych (najczęściej 50% pracowników przedsiębiorstwa społecznego mają stanowić osoby defaworyzowane),
 • przedsiębiorstwo społeczne ma być zarządzane na zasadach demokratycznych, co w praktyce zwykle oznacza, że co najmniej raz w roku należy przeprowadzić spotkanie z pracownikami, by przekazać im informacje nt. bieżącej sytuacji oraz posłuchać ich uwag i sugestii.

Przedsiębiorstwa społeczne prowadzone są zwykle w formie:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością not for profit (charakter not for profit wynika zapisów umowy spółki),
 • spółdzielni socjalnej,
 • fundacji,
 • stowarzyszenia.

Z uwagi na obszar realizacji projektu oferta skierowana jest do osób, które prowadzą lub będą prowadzić przedsiębiorstwo społeczne lub podmiot ekonomii społecznej (np. fundacje, stowarzyszenie) zamieszkałych (w przypadku organizacji posiadających siedzibę) wyłącznie na obszarze miast: Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich i powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego.

Szkolenie odbędzie się 24 lutego 2023 r. w godz. 11.00-15.00 na platformie ZOOM.

Szkolenie będzie obejmowało m.in. następujące zagadnienia:

 • Jakie korzyści daje status przedsiębiorstwa społecznego w myśl ustawy o ekonomii społecznej?
 • Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorstwa społeczne?
 • Kto i w jaki sposób będzie nadawał status PS?
 • Obowiązki sprawozdawcze PS.

Szkolenie poprowadzi Waldemar Żbik – doradca kluczowy w OWES SWR, ekonomista z wykształcenia, działa w III sektorze od 2006 r.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić zgłoszenie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 23.02.2023 r. do godz. 12:00. W przypadku dużej liczby zgłoszeń decyduje ich kolejność. W związku z tym, że szkolenie jest bezpłatne, przed jego rozpoczęciem konieczne będzie wypełnienie dokumentów (wzory zostaną przesłane po weryfikacji zgłoszenia) przez każdego uczestnika szkolenia oraz podmiot zgłaszający uczestnika (z podpisami osób reprezentujących).

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu OWES SWR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również