Wiadomości z Piekar Śląskich

Dwumilionowe zagrożenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

  • Dodano: 2021-08-31 08:30, aktualizacja: 2021-08-31 11:18

29 sierpnia 2021 r. zostało naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dwumilionowe zagrożenie. Każdego dnia nanoszonych jest ponad tysiąc zagrożeń. Najczęściej wskazywanymi kategoriami zagrożeń są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Ponad 1 tysiąc zagrożeń każdego dnia

5 lat temu, pod koniec sierpnia 2016 r., kończył się sukcesem etap pilotażu aplikacji w trzech wybranych garnizonach Policji. W efekcie tych działań została podjęta decyzja o sukcesywnym jej wdrożeniu na terenie całego kraju. Proces ten zakończył się 5 października 2016 r. Od tamtej pory współtworzone ze społeczeństwem narzędzie cieszy się nieustającą popularnością. Każdego dnia nanoszonych jest ponad 1 tys. zagrożeń, których występowanie w środowiskach lokalnych ma negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludzi. Najczęściej wskazywanymi kategoriami zagrożeń są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Zgłoszenia w tych kategoriach stanowią 70% wszystkich naniesionych na Mapę zagrożeń. Bardzo często również sygnalizowane są nieprawidłowości, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w postaci niewłaściwej infrastruktury drogowej czy złej organizacji ruchu drogowego co w efekcie wymiernie wpływa na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Należy podkreślić, że z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa korzystają nie tylko internauci czy Policja, ale również różnego rodzaju służby i instytucje, których zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nasi partnerzy nie tylko zapoznają się z naniesionymi zagrożeniami, ale również biorą czynny udział w procesie weryfikacji i eliminacji zagrożeń. W wielu przypadkach czynią to samodzielnie. Spośród potwierdzonych zagrożeń Policja przekazała zgodnie z właściwością odpowiednim podmiotom ponad 20 tys. różnego rodzaju zgłoszeń. Sytuacje te są sukcesywnie eliminowane, co znajduję odzwierciedlenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Łatwy i powszechny dostęp do aplikacji umożliwia każdemu zaangażowanie się w działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Przekazywane Policji informacje o zagrożeniach są kluczowym źródłem informacji o sytuacjach wymagających reakcji służb porządkowych. Z punktu widzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to warunek sine qua non jej funkcjonowania, bowiem aplikacja bazuje na współpracy Policji ze społeczeństwem. Dlatego też, zachęcamy do dalszego korzystania z aplikacji. Pamiętać jednak należy, że każde naniesione zagrożenie jest traktowane z taką samą należytą powagą i zaangażowaniem Policji czy innych służb i instytucji zaangażowanych w proces weryfikacji i eliminacji potwierdzonych zagrożeń.

Dziękując za aktywne korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zaznaczyć należy, iż dostępne obecnie na Mapie kategorie nie wyczerpują wszystkich potencjalnie mogących wystąpić zagrożeń. Na bieżąco analizowane są potrzeby wprowadzenia zmian w tym katalogu. Jednakże biorąc pod uwagę przyjęty sposób weryfikacji i eliminacji zgłoszeń pamiętać należy, iż w sytuacjach nieujętych w katalogu lub wymagających pilnej interwencji Policji należy korzystać z innych kanałów komunikowania się z Policją, w tym z wykorzystaniem telefonów alarmowych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również