Wiadomości z Piekar Śląskich

Informacja o ważnych zmianach dotyczących rejestracji pojazdów

  • Dodano: 2019-12-18 13:00

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach pojazdów, zgodnie z którymi:

-pojazd sprowadzony z terytorium Unii Europejskiej należy zarejestrować w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia,

-właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić, w terminie 30 dni, o nabyciu lub zbyciu tego pojazdu.

Obowiązki te od dawna zapisane były w prawie o ruchu drogowym (i w zdecydowanej większości przypadków były wykonywane przez właścicieli pojazdów), jednak osoby, które nie stosowały się do tych przepisów, nie ponosiły na ogół konsekwencji z tego tytułu.

Organy rejestrujące pojazdy w całym kraju zostały zobowiązane do dyscyplinowania osób niewykonujących opisanych wyżej obowiązków poprzez nakładanie na właścicieli pojazdów administracyjnych kar pieniężnych.

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.