Wiadomości z Piekar Śląskich

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Piekarach Śląskich

  • Dodano: 2024-03-12 12:15

Urząd Miasta Piekary Śląskie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny na terenie Miasta Piekary Śląskie w dniach od 9 kwietnia do 19 kwietnia 2024 roku, przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn, a także kobiet podlegających kwalifikacji wojskowej ze względu na posiadane umiejętności przydatne do służby.

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2005 roku,
  • mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy dotychczas nie stawali do kwalifikacji wojskowej i nie mają określonej zdolności do służby wojskowej,
  • osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B),
  • kobiety urodzone w latach 1997 – 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (szkoły medyczne, weterynaryjne, o kierunku psychologicznym, informatycznym).

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej w roku 2024 zostaną wezwane do stawienia się przed Prezydentem Miasta, Powiatową Komisją Lekarską i Wojskowym Centrum Rekrutacji poprzez Obwieszczenie Wojewody Śląskiego oraz wezwanie imienne.

Wymagane dokumenty

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawia następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy).

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie jest Dzielnicowy Dom Kultury przy ul. Karola Szymanowskiego 2b w Piekarach Śląskich.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod numerem telefonu 32 39 39 337 (do dnia 8 kwietnia br.), w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie (pokój 111) oraz pod nr telefonu 32 383 03 30  (od 9 kwietnia do 19 kwietnia br.) w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie.

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Piekarach Śląskich

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również