Katalog firm dodaj firmę

UM - Urząd Miasta

Korzystasz z naszych usług?
Dodaj polecenie »x

Logo UM - Urząd Miasta

ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie

Godziny otwarcia: pn: 7:30 - 17:00; wt-pt: 7:30-15:30 pt 7:30-14:00

  • Poniedziałek: pn: 7:30 - 17:00; wt-pt: 7:30-15:30 pt 7:30-14:00
  • Wtorek: pn: 7:30 - 17:00; wt-pt: 7:30-15:30 pt 7:30-14:00
  • Środa: pn: 7:30 - 17:00; wt-pt: 7:30-15:30 pt 7:30-14:00
  • Czwartek: pn: 7:30 - 17:00; wt-pt: 7:30-15:30 pt 7:30-14:00
  • Piątek: pn: 7:30 - 17:00; wt-pt: 7:30-15:30 pt 7:30-14:00
  • Sobota:
  • Niedziela:

tel.: 32 39 39 411

fax: 32 00 48 32 287 22 69Kliknij, aby powiększyć mapę

Opis

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

 
Kancelaria Prezydenta Miasta
Naczelnik: Paweł Słota
tel. 32 39 39 365
e-mail: pslota@piekary.pl
pokój nr 207
 
 
Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. 32 39 39 358
e-mail: sekretariat@piekary.pl 
 
 
 
Rzecznik Prasowy
Katarzyna Nylec
tel. kom. 535 303 919 
tel. 32 39 39 335
e-mail: rzecznikprasowy@piekary.pl
pokój nr 218
 
 
Biuro Prawne
koordynator: Arkadiusz Buchenfeld
tel. 32 39 39 321 
e-mail: prawny@piekary.pl
pokój nr 217  
 
                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. 32 77 61 474  
e-mail: promocja@piekary.pl
pokój nr 301   
 
                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Biuro Rady Miasta
Kierownik: Urszula Gawlik
tel. 32 39 39 386
e-mail: ugawlik@piekary.pl
pokój nr 204
 
 
 
Sekretariat Rady Miasta
32 39 39 384, 32 77 61 467
e-mail: rada@piekary.pl
pokój nr 203
 
 
 
Wydział Polityki Gospodarczej 
Naczelnik: Joanna Żuk
32 77 61 489
e-mail: jzuk@piekary.pl
pokój nr 216
 
 
 
Referat Działalności Gospodarczej 
tel. 32 39 39 348, 32 77 61 480
pokój nr 12
 
 
 
Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju i Funduszy Europejskich 
tel. 32 39 39 408
fundusze@piekary.pl
pokój nr 216
 
 
 
Zespół Obsługi Inwestora
tel 32 393 93 55
e-mail: agrzona@piekary.pl
pokój nr 216
 
 
 
Wydział Finansowo-Podatkowy
Naczelnik: Radosław Rajtar 
tel. 32 39 39 304
e-mail: rrajtar@piekary.pl
pokój nr 11
 
 
 
Referat Podatkowy 
Kierownik: Ewa Szkopek 
tel. 32 39 39 334, 32 39 39 313
e-mail: eszkopek@piekary.pl
pokój nr 3
 
 
 
Referat Windykacji 
tel. 32 39 39 414, 32 77 61 473
pokój nr 2
 
 
 
Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Maria Kwaśniewicz 
tel. 32 39 39 303
e-mail: mkwasniewicz@piekary.pl
pokój nr 213
 
 
 
Referat Gospodarczy 
Kierownik: Izabela Szewczyk
tel. 32 39 39 350
e-mail: iszewczyk@piekary.pl
pokój nr 304
 
 
Kancelaria Urzędu 
tel. 32 39 39 325
pokój nr 10
 
 
 
Referat Organizacyjny 
tel. 32 39 39 383, 32 77 61 482
pokój nr 212
 
 
Punkt Informowania Mieszkańców
tel. 32 77 61 430
pokój nr 4
 
 
 
Biuro Kadr i Płac 
Kierownik: Barbara Gruszka 
tel. 32 39 39 382, 32 39 39 418, 32 77 61 460
e-mail: bgruszka@piekary.pl
pokój nr 214
 
 
 
Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik: Anna Machura
tel. 32 39 39 332
e-mail: amachura@piekary.pl
pokój nr 115
 
 
 
Referat Finansowy
tel. 32 39 39 326, 32 39 39 331
pokój nr 114
 
 
 
Referat Budżetu i Planowania 
tel. 32 39 39 347, 32 776 14 65
pokój nr 303
 
 
 
Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Kierownik: Jadwiga Musialik
tel.  32 39 39 401, 32 39 39 407
e-mail: jmusialik@piekary.pl
pokój nr 5
 
 
 
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Kierownik : Karina Wajda
tel. 32 77 61 469, 32 39 39 403
tel. 32 39-39-317, 32 39 39 324, 32 77 61 470
e-mail: kwajda@piekary.pl
pokój nr 9
 
 
 
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik: Adam Maruszczyk
tel. 32 39 39 329
e-mail: maruszczyka@piekary.pl
pokój nr 113
 
 
 
Referat Inwestycji i Remontów
Kierownik: Gabriela Rozwadowska
tel. 32 39 39 319, 32 39 39 368
e-mail: grozwadowska@piekary.pl
pokój nr 106
 
 
 
Referat Dróg Publicznych 
Kierownik: Joachim Skowronek 
tel. 32 39 39 310, 32 39 39 309, 32 77 61 475
e-mail: jskowronek@piekary.pl
pokój nr 107
 
 
 
Referat Gospodarki Komunalnej (ul. Bytomska 92)
Kierownik Barbara Topolnicka
tel. 32 39 39 404
e-mail: btopolnicka@piekary.pl
pokój nr 8
 
 
Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik: Ewa Grabiarz 
tel. 32 39 39 379, 32 77 61 464
e-mail: egrabiarz@piekary.pl
pokój nr 215
 
 
 
Wydział Komunikacji
Naczelnik: Bernard Paliga
tel. 32 39 39 323
fax: 32 77 61 481
e-mail: bpaliga@piekary.pl
pokój nr 103
 
 
 
Rejestracja Pojazdów
tel. 32 39 39 333, 32 39 39 327
pokój nr 101
 
 
 
Prawa jazdy 
tel. 32 39 39 341, 32 77 61 468
pokój nr 104
 
 
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik: Tomasz Skowronek
tel. 32 76 74 002
e-mail: tskowronek@piekary.pl
 
 
 
 
Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 39 39 337, 32 39 39 320
pokój nr 111
 
 
Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71, 32 76 74 003
 
 
 
 
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Miarki 14
tel. 32 287 31 44
 
 
 
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71
 
 
 
Straż Miejska
Komendant: Henryk Łoboda
ul. Kalwaryjska 62
tel/fax 32 288 20 19
sm@piekary.pl
 
 
 
 
Urząd Stanu Cywilnego 
Kierownik: Anita Rabsztyn 
Z-ca Kierownika: Joanna Antończyk
tel. 32 39 39 367, 32 39 39 301  
Z-ca Kierownika: Marek Markefka
tel. 32 39 39 366, 32 77 61 447
e-mail: usc@piekary.pl
 
 
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
Tomasz Skowronek 
tel. 32 767 40 02
e-mail: tskowronek@piekary.pl
 
 
 
 
Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92
 
 
Punkt Informowania Mieszkańców
tel. 32 39 39 364
 
 
 
Darmowy Punkt Pomocy Prawnej
tel. 31 39 39 308
pokój nr 1
 
 
Miejski Rzecznik Konsumentów
Dorota Prus
tel. 32 39 39 353, 32 39 39 370 
e- mail: mrk@piekary.pl
pokój nr 111
 
 
Wydział Organizacyjny
 
Archiwum Zakładowe
 
tel. 32 39 39 306
 
 
Biuro informatyków
tel.: 32 39 39 413 (kierownik), 32 77 61 479, 32 77 61 495
pokój nr 10
 
 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Naczelnik: Marek Kapica
tel. 32 39 39 388, 32 39 39 311, 
e-mail: edukacja@piekary.pl
pokój nr 102
 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Klaudia Bernaś
tel. 32 77 61 471, tel. kom. 691 693 023
e-mail: kbernas@piekary.pl
pokój nr 104
 
 
Zespół ds. Rozbudowy Szpitala Miejskiego
Kierownik : Adam Maruszczyk
tel. 32 39 39 359
e-mail: doradcapm@piekary.pl
pokój nr 107
 
 
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik: Joanna Bańkowska
tel. 32 3939 363,
Sekretariat (fax): 32 3939 352
e-mail: gp@piekary.pl
pokój nr 207
 
 
Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Kierownik: Katarzyna Garczarczyk
tel. 32 3939 360, 32 3939 336, 32 3939 340
e-mail: au@piekary.pl
pokój nr 214
 
 
Miejski Konserwator Zabytków 
Monika Szol - Gutkowskatel. 32 3939 340
e-mail: mkz@piekary.pl
pokój nr 213
 
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik: Iwona Fabiszak
tel. 32 3939 343, 32 3939 346, 32 7761 461, 32 7761 478,
32 3939 416, 32 7761 457
e-mail: gno@piekary.pl
gn@piekary.pl
pokój nr 201
 
 
Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
Kierownik: Agnieszka Foltyn-Kupny
tel.: 32 7761 457, 32 7761 443, 32 7761 461, 32 7761 478
pokój nr 212
 
 
Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik Arkadiusz Kołodziej
tel. 32 77 61 493
e-mail: akolodziej@piekary.pl; nadzor@piekary.pl
pokój 104
 
 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Naczelnik: Stanisław Jarząbek
tel. 32 39 39 392
e-mail: sjarzabek@piekary.pl
pokój nr 101
 
 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik: Katarzyna Mroczka
tel. 32 39 39 396, 32 39 39 376, 32 39 39 391, 32 77 61 453, 32 77 61 454
e-mail: kmroczka@piekary.pl
pokój nr 3
 
 
Referat Odpadów
Kierownik Bernard Żydek
tel. 32 39 39 357, 32 39 39 375
e-mail: bezydek@piekary.pl
pokój nr 105
 
 
Geolog Powiatowy
Andrzej Muniak
tel. 32 39 39 396
e-mail: amuniak@piekary.pl
pokój nr 3
 
 
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik: Barbara Topolnicka 
tel. 32 39 39 404, 32 77 61 452
e-mail: btopolnicka@piekary.pl
pokój nr 8
 
 
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
Kierownik: Piotr Żurek
tel. 32 39 39 399, 32 39 39 398,
e-mail: lokalowy@piekary.pl
pokój nr 110
 
 
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
tel. 32 39 39 305, 32 39 39 328
pokój nr 6 i 7
 
 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Geodeta Powiatowy: Marzena Danecka
tel. 32 39 39 406, 32 39 39 345, 32 39 39- 354, 32 77 61 455, 
39 39 405, 32 77 61 462, 32 77 61 456
e-mail: mdanecka@piekary.pl
pokój nr 202
  
 
 
Wydziały Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 157
 
 
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wiesław Wojtasik
tel. 32 668 62 79
e-mail: wwojtasik@piekary.pl
 
 
Biuro Kontroli 
kierownik: Justyna Bomba
tel. 32 39 39 371
tel. 32 630 75 15
e-mail: jbomba@piekary.pl
 
 
Audytor wewnętrzny
Joanna Kałużna
tel. 32 77 61 489
tel. 32 668 62 79
e-mail: jkaluzna@piekary.pl
 

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji

 

Słowa kluczowe: UM - Urząd Miasta, urząd miasta, um

Statystyki: 64327 wyświetleń.

Formularz zapytania

- prześlij kopię formularza na mój adres e-mail

Polecenia i opinie

Poleć firmę

Jeżeli uważasz, że firma UM - Urząd Miasta jest godna polecenia, napisz opinię i zarekomenduj ją innym.

* - pola obowiązkowe

Publikowane opinie są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Napisali o nas

12następna »

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.