Katalog firm

dodaj firmę

UM - Urząd Miasta Piekary Śląskie

Adres i telefon

ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
Godziny otwarcia: 7:30 - 17:00
  • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • Wtorek: 7:30-15:30
  • Środa: 7:30-15:30
  • Czwartek: 7:30-15:30
  • Piątek: 7:30-14:00
  • Sobota: nieczynne
  • Niedziela: nieczynne

Oferta

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84:

Biuro Prawne

Koordynator: Aleksandra Broda tel. 32 39 39 321
e-mail: prawnik@piekary.pl
pokój nr 217

Zespół Prasowy

Rzecznik prasowy: Wojciech Maćkowski tel. 32 39 39 372
tel. kom. 535 303 919
e-mail: rzecznikprasowy@piekary.pl
Biuro Rady Miasta Kierownik: Mariola Grajcar tel. 32 77 61 467
e-mail: mgrajcar@piekary.pl
pokój nr 203
Sekretariat Rady Miasta - 32 39 39 384, 32 77 61 467
e-mail: rada@piekary.pl
pokój nr 203
Sekretariat Prezydenta Miasta - tel. 32 39 39 358
e-mail: sekretariat@piekary.pl
Kancelaria Prezydenta Miasta Naczelnik: Urszula Gawlik tel. 32 39 39 386
e-mail: ugawlik@piekary.pl
pokój nr 204
Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą - tel. 32 77 61 474, 32 77 61 435
e-mail: promocja@piekary.pl
pokój nr 216
Wydział Finansowo-Podatkowy - tel. 32 39 39 334
e-mail: podatki@piekary.pl
Referat Podatkowy Kierownik: Ewa Szkopek tel. 32 39 39 334, 32 39 39 313
e-mail: eszkopek@piekary.pl
pokój nr 3
Referat Windykacji - tel. 32 39 39 414, 32 77 61 473
pokój nr 2
Wydział Organizacyjny Naczelnik: Sebastian Dobosz tel. 32 39 39 383
e-mail: organizacyjny@piekary.pl
pokój nr 212
Referat Gospodarczy Kierownik: Izabela Szewczyk tel. 32 39 39 350
e-mail: iszewczyk@piekary.pl
pokój nr 304
Kancelaria Urzędu - tel. 32 39 39 325
pokój nr 10
Referat Organizacyjny - tel. 32 39 39 383, 32 77 61 482
pokój nr 212
Punkt Informowania Mieszkańców - tel. 32 77 61 430
pokój nr 4
Biuro Kadr i Płac  Kierownik: Barbara Gruszka tel. 32 39 39 382, 32 39 39 418, 32 77 61 460
e-mail: bgruszka@piekary.pl
pokój nr 214
Wydział Finansowo-Budżetowy Naczelnik: Anna Machura tel. 32 39 39 332
e-mail: amachura@piekary.pl
pokój nr 115
Referat Finansowy Kierownik: Marzena Cieluch tel. 32 77 61 483, 32 39 39 326, 32 39 39 331
pokój nr 114
Referat Budżetu i Planowania  Kierownik: Barbara Kowalska tel. 32 77 61 465, 32 39 39 347
pokój nr 303
Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych Kierownik: Monika Rudy tel.  32 39 39 401, 32 39 39 407
e-mail: zdrowie@piekary.pl
pokój nr 5
Miejski Rzecznik Konsumentów Dorota Prus tel: 32 39 39 370
e-mail: mrk@piekary.pl
pokój nr 7
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Kierownik: Karina Wajda tel. 32 77 61 469, 32 39 39 403
tel. 32 39 39 317, 32 39 39 324, 32 77 61 470
e-mail: kwajda@piekary.pl
pokój nr 9
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Naczelnik: Adam Maruszczyk tel. 32 39 39 329
e-mail: maruszczyka@piekary.pl
pokój nr 113
Referat Inwestycji i Remontów Kierownik: Anna Piotrowska tel. 32 39 39 410
e-mail: apiotrowska@piekary.pl
pokój nr 108
Referat Dróg Publicznych Kierownik: Marcin Zając tel. 32 39 39 357
e-mail: ird@piekary.pl
pokój nr 107
Referat Gospodarki Komunalnej Kierownik: Łukasz Nowara tel. 32 39 39 404
e-mail: ekokomunalna@piekary.pl
pokój nr 12
Biuro Zamówień Publicznych Kierownik: Ewa Grabiarz tel. 32 39 39 379, 32 77 61 464
e-mail: bzp@piekary.pl
pokój nr 215
Wydział Komunikacji Naczelnik: Sebastian Dobosz

tel. 32 39 39 333
fax: 32 77 61 481
e-mail: komunikacja@piekary.pl
pokój nr 103

Rejestracja pojazdów:
tel. 32 39 39 333, 32 39 39 327
pokój nr 101, 102

Prawa jazdy:
tel. 32 39 39 341, 32 77 61 468
pokój nr 104

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Grzegorz Nowakowski tel. 32 39 39 337, 32 39 39 320
pokój nr 111
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Anita Rabsztyn

Z-ca Kierownika: Marek Markefka

Tel.: 32 39 39 367
e-mail: usc@piekary.pl

   

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92:    

Punkt Informowania Mieszkańców - tel: 32 39 39 364
Darmowy Punkt Pomocy Prawnej - tel: 32 39 39 308
pokój nr 1
Wydział Polityki Gospodarczej Naczelnik: Karolina Ostrowska tel. 32 77 61 489
e-mail: kostrowska@piekary.pl
pokój nr 8
Zespół Funduszy Europejskich - tel. 32 39 39 408
tel. 32 39 39 355
e-mail: fundusze@piekary.pl
pokój nr 2
Biuro Obsługi Inwestora - tel: 32 39 39 355
e-mail: acuda@piekary.plbiznes@piekary.pl
Referat Działalności Gospodarczej - tel. 32 39 39 348, 32 77 61 480
e-mail: rdg@piekary.pl
pokój nr 3
Wydział Organizacyjny
Archiwum Zakładowe
- tel: 32 39 39 306
Biuro Informatyki Kierownik: Marcin Franke

tel.: (32) 39 39 413
tel.: (32) 77 61 479
tel.: (32) 77 61 495

e-mail: zi@piekary.pl
pokój nr 10

Wydział Gospodarki Przestrzennej Naczelnik: Joanna Bańkowska tel: 32 39 39 363,
pokój nr 207
Sekretariat (fax): 32 39 39 352
e-mail: gp@piekary.pl
pokój nr 209
Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego Kierownik: Małgorzata Cierpioł tel: 32 39 39 360, 32 39 39 336, 32 39 39 340
e-mail: au@piekary.pl
pokój nr 214
Referat Obrotu Nieruchomościami Kierownik: Sandra Baner tel: 32 77 61 478
tel. 32 39 39 343, 32 39 39 346, 32 77 61 457
e-mail: gn@piekary.plgno@piekary.pl
pokój nr 206
Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych Kierownik: Marcin Kołodziej tel: 32 39 39 416
tel. 32 77 61 443, 32 77 61 461, 32 77 61 462
pokój nr 206
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Naczelnik: Stanisław Jarząbek tel. 32 39 39 392
e-mail: sjarzabek@piekary.pl
pokój nr 101
Referat Ochrony Środowiska - tel: 32 39 39 396, 32 39 39 376, 32 39 39 391, 32 77 61 453, 32 77 61 454
pokój nr 102
Referat Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Kierownik: Wojciech Błaszczyk tel: 32 39 39 375
e-mail: wblaszczyk@piekary.pl
pokój nr 111
Geolog Powiatowy Grzegorz Strozik tel: 32 39 39 396
e-mail: gstrozik@piekary.pl
pokój nr 102
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Kierownik: Piotr Żurek tel: 32 39 39 399, 32 39 39 398
e-mail: lokalowy@piekary.pl
pokój nr 109
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - tel: 32 39 39 305, 32 39 39 328
pokój nr 6 i 7
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Geodeta Powiatowy: Marzena Danecka tel: 32 39 39 406, 32 39 39 345, 32 39 39 354, 32 77 61 455,
32 39 39 405, 32 77 61 462, 32 77 61 456
e-mail: mdanecka@piekary.pl
pokój nr 202
Miejski Konserwator Zabytków  Ewa Nazarewicz tel. 32 77 61 446
e-mail: mkz@piekary.pl
pokój nr 213
Biuro Kontroli Kierownik: Ewa Wacławczyk-Kojda tel: 32 39 39 371
pokój nr 212

Wydziały Urzędu Miasta przy ul. Żwirki 23A:

Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Angelika Wojtachnio tel: 32 77 61 471
e-mail: awojtachnio@piekary.pl
Wydział Edukacji Naczelnik: Michał Sojka tel. 32 39 39 388, 32 39 39 311, 32 77 61 491
e-mail: edukacja@piekary.pl
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Michał Kosiński tel: 32 39 39 419
e-mail: mkosinski@piekary.pl
Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Kierownik: Justyna Bomba tel: 32 77 61 493
e-mail: nadzor@piekary.pl
Audytor wewnętrzny Joanna Kałużna tel: 32 77 61 487
e-mail: jkaluzna@piekary.pl

 

Wydział Urzędu Miasta przy ul. Miarki 14:

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Komendant: Krzysztof Piekarz

Zastępca Komendanta: Wojciech Golasiński

tel. 32 767 40 02
e-mail: sm@piekary.pl
Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności - ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ul. Miarki 14
tel. 32 287 31 44
Referat Patrolowo-Interwencyjny i Wykroczeń Straży Miejskiej Kierownik: Barbara Żydek -
Referat Ochrony Porządku Publicznego i Obiektów Komunalnych oraz Monitoringu Miasta - -

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
  • UM - Urząd Miasta posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Piekar Śląskich od 2008 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.