Katalog firm

dodaj firmę

UM - Urząd Miasta Piekary Śląskie

Adres i telefon

ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
Godziny otwarcia: 7:30-15:30
 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-14:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

 

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. 32 39 39 358
e-mail: sekretariat@piekary.pl

Kancelaria Prezydenta Miasta
Naczelnik: Urszula Gawlik
tel. 32 39 39 86
e-mail: ugawlik@piekary.pl
pokój nr 204

Zespół Prasowy
Sylwia Łysakowska
tel. 32 39 39 335
tel. kom.: 535 303 919 / 534 203 102
e-mail: rzecznikprasowy@piekary.pl
pokój nr 218

Biuro Prawne
koordynator: Arkadiusz Buchenfeld
tel. 32 39 39 321
e-mail: prawnik@piekary.pl
pokój nr 217

Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. 32 77 61 474
e-mail: promocja@piekary.pl
pokój nr 301

Biuro Rady Miasta
Kierownik: Mariola Grajcar
tel. 32 77 61 467
e-mail: mgrajcar@piekary.pl
pokój nr 203

Sekretariat Rady Miasta
32 39 39 386, 32 77 61 467
e-mail: rada@piekary.pl
pokój nr 203

Wydział Polityki Gospodarczej
Naczelnik: Joanna Żuk
tel: 32 77 61 489
e-mail: jzuk@piekary.pl
pokój nr 216

Zespół Funduszy Europejskich
tel. 32 39 39 408
e-mail: fundusze@piekary.pl
pokój nr 216

Wydział Finansowo-Podatkowy
Naczelnik: Radosław Rajtar
tel. 32 39 39 304
e-mail: rrajtar@piekary.pl
pokój nr 11

Referat Podatkowy
Kierownik: Ewa Szkopek
tel. 32 39 39 334, 32 39 39 313
e-mail: eszkopek@piekary.pl
pokój nr 3

Referat Windykacji
tel. 32 39 39 414, 32 77 61 473
pokój nr 2

Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Maria Kwaśniewicz
tel. 32 39 39 303
e-mail: mkwasniewicz@piekary.pl
pokój nr 213

Referat Gospodarczy
Kierownik: Izabela Szewczyk
tel. 32 39 39 350
e-mail: iszewczyk@piekary.pl
pokój nr 304

Kancelaria Urzędu
tel. 32 39 39 325
pokój nr 10

Referat Organizacyjny
tel. 32 39 39 383, 32 77 61 482
pokój nr 212

 

Punkt Informowania Mieszkańcówtel. 32 77 61 430
pokój nr 4

 

Biuro Kadr i Płac
Kierownik: Barbara Gruszka
tel. 32 39 39 382, 32 39 39 418, 32 77 61 460
e-mail: bgruszka@piekary.pl
pokój nr 214

Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik: Anna Machura
tel. 32 39 39 332
e-mail: amachura@piekary.pl
pokój nr 115

Referat Finansowy
Kierownik: Marzena Cieluch
tel. 32 77 61 483, 32 39 39 326, 32 39 39 331
pokój nr 114

Referat Budżetu i Planowania
Kierownik: Barbara Kowalska
tel. 32 39 39 347, 32 77 61 465
pokój nr 303

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Kierownik: Monika Rudy
tel.  32 39 39 401
e-mail: zdrowie@piekary.pl
pokój nr 5

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Kierownik : Karina Wajda
tel. 32 77 61 469, 32 39 39 403
tel. 32 39 39 317, 32 39 39 324, 32 77 61 470
e-mail: kwajda@piekary.pl
pokój nr 9

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik: Adam Maruszczyk
tel. 32 39 39 329
e-mail: maruszczyka@piekary.pl
pokój nr 113

Referat Inwestycji i Remontów
Kierownik: Lidia Dudlej
tel. 32 39 39 319, 32 39 39 368
e-mail: ldudlej@piekary.pl
pokój nr 108

Referat Dróg Publicznych
Kierownik: Joachim Skowronek
tel. 32 39 39 310, 32 39 39 309, 32 77 61 475
e-mail: jskowronek@piekary.pl
pokój nr 107

Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik: Barbara Topolnicka
tel. 32 39 39 404
e-mail: btopolnicka@piekary.pl
pokój nr 12

Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik: Ewa Grabiarz
tel. 32 39 39 379, 32 77 61 464
e-mail: egrabiarz@piekary.pl
pokój nr 215

Wydział Komunikacji
Naczelnik: Bernard Paliga
tel. 32 39 39 323
fax: 32 77 61 481
e-mail: bpaliga@piekary.pl
pokój nr 103

Rejestracja pojazdów:
tel. 32 39 39 333, 32 39 39 327
pokój nr 101, 102

Prawa jazdy :
tel. 32 39 39 341, 32 77 61 468
pokój nr 104

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik: Tomasz Skowronek
tel. 32 76 74 002
e-mail: tskowronek@piekary.pl

Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 39 39 337, 32 39 39 320
pokój nr 111

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71, 32 76 74 003

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Miarki 14
tel. 32 287 31 44

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71

Straż Miejska
Komendant: Krzysztof Piekarz
ul. Kalwaryjska 62
tel/fax: 32 288 20 19
e-mail: sm@piekary.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Tel.: 32 39 39 367
e-mail: usc@piekary.pl
Kierownik: Anita Rabsztyn
Tel.: 32 39 39 366, pokój nr 3
Z-ca Kierownika: Joanna Antończyk
tel. 32 77 61 447, pokój nr 2
Z-ca Kierownika: Marek Markefka
tel. 32 39 39 301, pokój nr 1

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
Tomasz Skowronek
tel. 32 767 40 02
e-mail: tskowronek@piekary.pl

    Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92    

Punkt Informowania Mieszkańców
tel: 32 39 39 364

Darmowy Punkt Pomocy Prawnej
tel: 32 39 39 308
pokój nr 1

Biuro Obsługi Inwestora
tel: 32 39 39 355
e-mail: acuda@piekary.pl, biznes@piekary.pl
pokój nr 2

Referat Działalności Gospodarczej
tel. 32 39 39 348, 32 77 61 480
e-mail: rdg@piekary.pl
pokój nr 3

Miejski Rzecznik Konsumentów
Dorota Prus
tel: 32 39 39 353, 32 39 39 370
e- mail: mrk@piekary.pl
pokój nr 8

Wydział Organizacyjny
Archiwum Zakładowe
tel: 32 39 39 306

Biuro Informatyki
Kierownik: Marcin Franke
tel.: (32) 39 39 413
tel.: (32) 77 61 479
tel.: (32) 77 61 495
e-mail: zi@piekary.pl
pokój nr 10

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik: Joanna Bańkowska
tel: 32 39 39 363,
pokój nr 207
Sekretariat (fax): 32 39 39 352
e-mail: gp@piekary.pl
pokój nr 209

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Kierownik: Małgorzata Cierpioł
tel: 32 39 39 360
e-mail: au@piekary.pl
pokój nr 214

Referat Obrotu Nieruchomościami
Kierownik: Iwona Fabiszak
tel: 32 39 39 343, 32 39 39 346, 32 77 61 457
e-mail: gno@piekary.pl, gn@piekary.pl
pokój nr 201

Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
Kierownik: Marcin Kołodziej
tel: 32 39 39 416, 32 77 61 443, 32 77 61 461, 32 77 61 478
pokój nr 212

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Naczelnik: Stanisław Jarząbek
tel. 32 39 39 392
e-mail: sjarzabek@piekary.pl
pokój nr 101

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik: Katarzyna Mroczka
tel: 32 39 39 396, 32 39 39 376, 32 39 39 391, 32 77 61 453, 32 77 61 454
e-mail: kmroczka@piekary.pl
pokój nr 102

Referat Odpadów
Kierownik Bernard Żydek
tel: 32 39 39 357, 32 39 39 375
e-mail: bezydek@piekary.pl
pokój nr 110

Geolog Powiatowy
Andrzej Muniak
tel: 32 39 39 396
e-mail: amuniak@piekary.pl
pokój nr 102

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
Kierownik: Piotr Żurek
tel: 32 39 39 399, 32 39 39 398
e-mail: lokalowy@piekary.pl
pokój nr 109

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
tel: 32 39 39 305, 32 39 39 328
pokój nr 6 i 7

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Geodeta Powiatowy: Marzena Danecka
tel: 32 39 39 406, 32 39 39 345, 32 39 39 354, 32 77 61 455,
32 39 39 405, 32 77 61 462, 32 77 61 456
e-mail: mdanecka@piekary.pl
pokój nr 202

Miejski Konserwator Zabytków
Monika Szol – Gutkowska tel. 32 77 61 446
e-mail: mkz@piekary.pl
pokój nr 213  

  Wydziały Urzędu Miasta przy ul. Żwirki 23A  

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Angelika Wojtachnio
tel. 32 77 61 471, tel. kom. 691 693 023
e-mail: awojtachnio@piekary.pl
pokój nr 2    

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy    

Wiesław Wojtasik

tel. 32 668 62 79

e-mail: wwojtasik@piekary.pl

Biuro Kontroli      

kierownik: Justyna Bomba

tel. 32 39 39 371 tel. 32 630 75 15

e-mail: jbomba@piekary.pl

Audytor wewnętrzny    

Joanna Kałużna

tel. 32 77 61 489 tel. 32 668 62 79

e-mail: jkaluzna@piekary.pl

Wydziały i Urzędy Miasta przy ul. Roździeńskiego 38

Wydział Edukacji

Naczelnik: Michał Sojka

tel. 32 39 39 388, 32 39 39 311

e-mail: edukacja@piekary.pl

Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego   Dla mieszkańców

 1. Alimenty
 2. Dowody osobiste i inne sprawy obywatelskie
 3. Geodezja, mapy
 4. Gospodarka nieruchomościami
 5. Komunikacja
 6. Małżeństwa, narodziny, zgony. Zmiana imion i nazwisk
 7. Meldunki
 8. Mieszkania, lokale użytkowe
 9. Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
 10. Podatki, opłaty lokalne
 11. Sprawy budowlane, zagospodarowanie przestrzenne
 12. Sprawy wojskowe
 13. Stypendia
 14. Uzyskanie pomocy w reklamacji towaru lub usług

Dla przedsiębiorców

 1. Drogi
 2. Działalność gospodarcza
 3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji

 1. Rejestracja stowarzyszeń zwykłych
 2. Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
 3. Zgromadzenia publiczne

 

Polecenia i opinie (1)

Dodaj opinię
 • UM - Urząd Miasta posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Piekar Śląskich od 2008 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

123następna »

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.