Wiadomości z Piekar Śląskich

Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji dla mikroprzedsiębiorców

  • Dodano: 2020-12-21 07:00, aktualizacja: 2020-12-20 21:12

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotacje skierowane są dla mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, przyznawane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wnioski można składać od dnia 19.12.2020 r. do dnia 31.01.2021 r. Składanie wniosków  wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

O udzielenie jednorazowej dotacji mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. (na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców)

Kwota maksymalna udzielonej dotacji nie może przekroczyć  5 tys. zł. i jest udzielana jednorazowo

Zasady przyznawania wsparcia oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również