Wiadomości z Piekar Śląskich

Nabór wniosków osób z niepełnosprawnościami. Program "Aktywny Samorząd" w Piekarach Śl.

 • Dodano: 2023-03-15 06:30, aktualizacja: 2023-03-14 22:12

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uczestniczy w pilotażowym programie pomocowym “Aktywny Samorząd” na 2023 rok, finansowanym ze środków PFRON, skierowanym do osób niepełnosprawnych. W ramach programu istnieją dwa moduły – pierwszy, który obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz moduł drugi – zapewniający wsparcie finansowe w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Wnioski dotyczące pomocy z Modułu I można składać od 1 marca br. do 31 sierpnia br., zaś z Modułu II można składać od 1 marca br. do 31 marca br. (dotyczą roku akademickiego 2022/2023). Drugi nabór wniosków Modułu II będzie realizowany do 10 października br. (rok akademicki 2023/2024). 

W ramach programu “Aktywny Samorząd” w ramach Modułu I można uzyskać środki finansowe m.in. na:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (Moduł I Obszar A Zadanie 1),
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (Moduł I Obszar A Zadanie 2),
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (Moduł I Obszar A Zadanie 3),
 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu (Moduł I Obszar A Zadanie 4),
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (Moduł I Obszar B Zadanie 1),
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (Moduł I Obszar B Zadanie 2),
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku (Moduł I Obszar B Zadanie 3),
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (Moduł I Obszar B Zadanie 4),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar B Zadanie 5),
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (Moduł I Obszar C Zadanie 1),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar C Zadanie 2),
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar C Zadanie 3),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar C Zadanie 4),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania (Moduł I Obszar C Zadanie 5),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego z żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka (Moduł I Obszar D).

W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi wnioski przyjmowane są w terminie od 01.03.2023 r. do 10.10.2023 r. (z tym, że wnioski dotyczące roku akademickiego /szkolnego 2022/2023 przyjmowane są do 31.03.2023 r.).

Harmonogram, informacje o naborze, regulamin i warunki naboru w ramach programu “Aktywny Samorząd” w 2023 r. – dostępnie na stronie MOPR-u.

W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Moduł I i Moduł II) można złożyć wniosek w formie elektronicznej w systemie (SOW). Warunkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Szczegółowych informacji na temat ww. programu udziela Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym nr tel. (32) 287-95-03 wew. 604 oraz wew. 605

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również