Wiadomości z Piekar Śląskich

Piekarskie kluby w Rządowym Programie Klub 2023!

 • Dodano: 2023-05-26 08:30, aktualizacja: 2023-05-26 08:34

W ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu Klub przyznano dotacje dla klubów sportowych w całej Polsce, wśród nich znalazło się też osiem z Piekar Śląskich, które łącznie otrzymały dotacje na kwotę 85.000 zł.

Piekarskie kluby które otrzymały dofinansowanie:

 • Uczniowski Klub Sportowy” Orzeł Biały” z/s w Piekarach Śląskich – 10.000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy Funny Dance – 10.000 zł,
 • Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie – 10.000 zł,
 • Klub Sportowy Orkan Dąbrówka Wielka – 10.000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime Piekary Śląskie – 10.000 zł,
 • Górniczy Klub Sportowy “Andaluzja” Brzozowice-Kamień w Piekarach Śląskich – 15.000 zł,
 • Dzielnicowy Klub Sportowy Czarni Kozłowa Góra – 10.000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Chamapions Piekary Śląskie – 10.000 zł.

Do celów Rządowego Programu Klub należą:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
 • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Podstawowe wymogi dla klubów to prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku oraz łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych.

W tegorocznej edycji programu wnioski złożyło aż 7545 klubów! Dofinansowaniem zostanie objęte 5876 z nich, to aż o 101 więcej wniosków z przyznaną dotacją niż w roku ubiegłym.

Piekarskie kluby w Rządowym Programie Klub 2023! / fot. UM Piekary Śląskie

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również