Wiadomości z Piekar Śląskich

Piekary Śląskie: Dotacje dla MOPR-u na realizację programów pomocowych

  • Dodano: 2023-03-23 06:30, aktualizacja: 2023-03-22 22:35

Miasto Piekary Śląskie otrzymało dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 w wysokości: 41.713,92 zł. Całkowita wartość: 53.713,92 zł.

Natomiast na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dofinansowanie w wysokości: 94.113,36 zł. Całkowita wartość: 118.113,36 zł. Realizatorem obu zadań w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Głównym celem Programu “Opieki wytchnieniowej” jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Komu przysługują usługi opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującym bezpośrednią, całodobową  opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Głównym celem Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla 3 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników Programu.

Przewidywana liczba godzin usług asystencji osobistej w ramach Programu w 2023 r. wynosi 2280 godzin.

Zainteresowanych mieszkańców Piekar Śląskich zaprasza się do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa. Nankera 103 lub z Zespołem Usług i Wsparcia Społecznego Działu Aktywizacji Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Kusocińskiego 4, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 518-231-174, (32) 287-95-03 wew. 642.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również