Wiadomości z Piekar Śląskich

Programy dla osób niepełnosprawnych – MOPR przyjmuje wnioski

  • Dodano: 2024-02-02 10:45, aktualizacja: 2024-02-08 14:06

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przyjmuje wnioski w ramach programu “Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta oraz “Dostępne mieszkanie”. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). 

W ramach programu “Dostępne mieszkanie” można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na zamianę mieszkania na wolne od barier architektonicznych. W ramach programu “Mieszkanie dla absolwenta” można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Beneficjentem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Informacje o programach, zmianach do programów, szczegółowe zasady finansowania realizacji programów są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również