Piekary Śląskie - portal miejski PiekarySlaskie.com.pl

Wiadomości z Piekar Śląskich

Razem rewitalizujmy nasze miasto!

  • Dodano: 2017-04-07 07:45, aktualizacja: 2017-04-06 12:47

Program Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie pozwoli na ożywienie obszarów, na których kumulują się negatywne zjawiska w mieście, a także na pozyskiwanie środków unijnych na działania związane z rewitalizacją.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach. Odbędą się 10 i 12 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich.
Na ukończeniu jest pierwszy etap prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie. Celem nadrzędnym Programu Rewitalizacji jest poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze miasta, gdzie następuje nawarstwienie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, także dzięki możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Dalsze prace związane z tym dokumentem obejmują przede wszystkim wypracowanie jak najlepszych pomysłów, które zostaną uwzględnione w Programie Rewitalizacji. W związku z tym, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich:

•    10 kwietnia, godz. 18.  - spotkanie dla mieszkańców. Serdecznie zapraszamy również radnych naszego miasta

•    12 kwietnia, godz. 18. - spotkanie dla przedstawicieli szkół, instytucji miejskich, organizacji pozarządowych

W ramach spotkania przewiduje się:
•    przybliżenie istoty rewitalizacji
•    dyskusję na temat kluczowych problemów miasta
•    informację na temat typów działań rewitalizacyjnych oraz możliwości ich finansowania ze szczególnym uwzględnieniem Państwa pomysłów
•    wspólną próbę zdefiniowania kluczowych dla miasta przedsięwzięć rewitalizacyjnych
 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety umożliwiającej zgłoszenie projektu do Programu Rewitalizacji, dostępnej tutaj: https://goo.gl/forms/1yXjS8nm19RGIYPD3


Dążymy do tego aby nasz Program Rewitalizacji był efektem realnego dialogu z mieszkańcami oraz działającymi na terenie miasta firmami i organizacjami, dlatego serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne.

Ulotka informacyjna

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.