Wiadomości z Piekar Śląskich

Rekrutacja do projektu Piekarska Akademia Zawodowa

 • Dodano: 2021-09-20 08:15, aktualizacja: 2021-09-20 08:28

Od dnia 16.09 rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne kursy zawodowe – I edycja  w ramach projektu "Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1".

Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic Technikum nr 1 kształcących się na kierunku technik informatyk, technik elektryk lub technik grafiki  i poligrafii cyfrowej.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów w zakresie j. angielskiego, matematyki, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zdobywanie dodatkowych uprawnień poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.

Zajęcia pozalekcyjne obejmują zajęcia z j. angielskiego – przygotowanie do certyfikatu językowego TOEIC lub język angielski w biznesie i reklamie oraz matematyki – zajęcia wyrównawcze lub przygotowujące do matury, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

Zgodnie z kierunkiem kształcenia przewidziano kursy:

dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

 • kurs PHOTOSHOP
 • kurs modelowania i drukowania 3D
 • kurs prawa jazdy kat. B

dla zawodu technik informatyki:

 • kurs PHOTOSHOP
 • kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (drony)
 • kurs programowania aplikacji BACK-END
 • kurs SEP
 • kurs programowania sterowników PLC
 • kurs modelowania i drukowania 3D
 • kurs prawa jazdy kat. B

dla zawodu technik elektryk:

 • kurs SEP
 • kurs IT ESSENTIONALS
 • kurs CISCO
 • kurs MAG
 • kurs prawa jazdy kat. B

Wszystkie zajęcia pozalekcyjne oraz specjalistyczne kursy będą prowadzone poza godzinami lekcyjnymi. Szczegółowe harmonogramy zajęć ustalone będą po zakwalifikowaniu młodzieży do odpowiednich grup.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie do 30.09.2021 r. Dokumenty będą przyjmowane w godzinach pracy sekretariatu ZS1 w Piekarach Śląskich  lub w Biurze Projektu w godzinach jego otwarcia.

Wniosek wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi dokumentami zamieszczamy w załącznikach poniżej. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pok. 08 (parter), 41-940 Piekary Śląskie. Biuro Projektu jest otwarte w godzinach pracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Staż realizowany jest w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Regulamin

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również