Wiadomości z Piekar Śląskich

Rekrutacja do projektu Piekarska Akademia Zawodowa

 • Dodano: 2021-09-20 08:15, aktualizacja: 2021-09-20 08:28

Od dnia 16.09 rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne kursy zawodowe – I edycja  w ramach projektu "Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1".

Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic Technikum nr 1 kształcących się na kierunku technik informatyk, technik elektryk lub technik grafiki  i poligrafii cyfrowej.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów w zakresie j. angielskiego, matematyki, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zdobywanie dodatkowych uprawnień poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.

Zajęcia pozalekcyjne obejmują zajęcia z j. angielskiego – przygotowanie do certyfikatu językowego TOEIC lub język angielski w biznesie i reklamie oraz matematyki – zajęcia wyrównawcze lub przygotowujące do matury, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

Zgodnie z kierunkiem kształcenia przewidziano kursy:

dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

 • kurs PHOTOSHOP
 • kurs modelowania i drukowania 3D
 • kurs prawa jazdy kat. B

dla zawodu technik informatyki:

 • kurs PHOTOSHOP
 • kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (drony)
 • kurs programowania aplikacji BACK-END
 • kurs SEP
 • kurs programowania sterowników PLC
 • kurs modelowania i drukowania 3D
 • kurs prawa jazdy kat. B

dla zawodu technik elektryk:

 • kurs SEP
 • kurs IT ESSENTIONALS
 • kurs CISCO
 • kurs MAG
 • kurs prawa jazdy kat. B

Wszystkie zajęcia pozalekcyjne oraz specjalistyczne kursy będą prowadzone poza godzinami lekcyjnymi. Szczegółowe harmonogramy zajęć ustalone będą po zakwalifikowaniu młodzieży do odpowiednich grup.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie do 30.09.2021 r. Dokumenty będą przyjmowane w godzinach pracy sekretariatu ZS1 w Piekarach Śląskich  lub w Biurze Projektu w godzinach jego otwarcia.

Wniosek wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi dokumentami zamieszczamy w załącznikach poniżej. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pok. 08 (parter), 41-940 Piekary Śląskie. Biuro Projektu jest otwarte w godzinach pracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Staż realizowany jest w ramach projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Regulamin

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.