Wiadomości z Piekar Śląskich

Rozwój energetyki odnawialnych źródeł energii. Nabór w Piekarach Śląskich

  • Dodano: 2023-06-12 07:00, aktualizacja: 2023-06-12 10:29

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza nabór Uczestników Projektu grantowego pn. "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie".

Deklaracje udziału w projekcie będą przyjmowane w terminie: od godziny 7.30 w dniu 14 czerwca do godziny 15.30 w dniu 29 czerwca.

O przyznaniu dotacji w pierwszej kolejności zdecyduje punktacja w ocenie merytorycznej i formalnej, a dopiero w drugiej kolejności data wpłynięcia deklaracji udziału w Projekcie. 

W ramach projektu mieszkańcy domów jednorodzinnych w Piekarach Śląskich będą mogli pozyskać dotację – Grant do 85% zwrotu kosztów na zakup i montaż następujących instalacji OZE na terenie Gminy Piekary Śląskie:

  • instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,
  • powietrznej pompy ciepła do c.o. i c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • gruntowej pompy ciepła do c.o. i c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • magazynu energii elektrycznej dla nowych lub istniejących instalacji fotowoltaicznych do magazynowania produkowanej energii elektrycznej,
  • systemu zarządzania energią.

Deklaracje udziału w projekcie można składać w jednej z poniższych form:

  • PAPIEROWEJ. Komplet trwale spiętych dokumentów oryginalnie podpisanych przez uczestnika projektu (w przypadku kopii dokumentów, podpisanych za zgodność z oryginałem) należy złożyć w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Punkcie Informowania Mieszkańców w budynku Urzędu przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92, w godzinach pracy Urzędu.

W Punkcie Informowania Mieszkańców będzie stosowana zasada jeden komplet trwale spiętych dokumentów składany przez jednego mieszkańca.

  • ELEKTRONICZNIE poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Piekary Śląskie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym uczestnika projektu i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane przez uczestnika projektu na skrytkę ePUAP.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie.

Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem przez Gminę Piekary Śląskie dofinansowania.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również