Wiadomości z Piekar Śląskich

Rusza nabór uzupełniający w ramach projektu "Łączy nas energia"

  • Dodano: 2020-06-24 10:00

Rusza nabór uzupełniający w ramach projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Wnioski można składać od 23 czerwca do 30 czerwca 2020 r. Liczba miejsc w naborze jest ograniczona.

Komplet składanych dokumentów aplikacyjnych powinien zostać:

  • spięty w jeden pakiet,
  • opatrzony podpisem właściciela / współwłaścicieli / pełnomocnika uczestników,
  • włożony do koperty i zaklejony. Na kopercie należy umieścić adnotację „Nabór uzupełniający do projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”,
  • złożony wyłącznie w Punkcie Informowania Mieszkańców, ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92, Piekary Śląskie.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ POCZTĄ.

Decyduje data wypływu do Urzędu Miasta.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92 oraz Bytomskiej 84.

Na co finansowanie i jakie korzyści?

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę (pellet) zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych na terenie Piekar Śląskich. Kolektory słoneczne i powietrzne pompy ciepła służą do podgrzewania wody użytkowej, natomiast panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Kotły na biomasę to z kolei rozwiązanie z zakresu technologii grzewczych.

Dla kogo?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych na terenie Piekar Śląskich (wyłączone zostały budynki w których jest prowadzona działalność gospodarcza), oddanych do użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

UWAGA! O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowało losowanie.

Na kompletny wniosek składa się:

– deklaracja uczestnictwa

– ankieta z zakresu wybranej technologii, spięte w jeden pakiet.

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC OGRANICZONA

W ramach projektu “Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Piekary Śląskie otrzymały dofinansowanie w wysokości 4 116 486,25 zł. Wartość całego zadania to 5 275 336,50 zł. Dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

 

Pliki do pobrania

     

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.