Wiadomości z Piekar Śląskich

Dodatkowy nabór uzupełniający – Łączy nas energia

 • Dodano: 2020-07-03 13:15

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza dla mieszkańców dodatkowy nabór uzupełniający do projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” z terminem składania dokumentów od 3.07.2020 r. do 6.07.2020 r. do godziny 16:00.

Nabór prowadzony będzie na montaż następujących urządzeń:

 1. Kolektory słoneczne – przewidywana liczba miejsc: 22
 2. Kotły na biomasę – przewidywana liczba miejsc: 5

Komplet składanych dokumentów aplikacyjnych powinien zostać:

 • spięty w jeden pakiet,
 • opatrzony podpisem właściciela / współwłaścicieli / pełnomocnika uczestników,
 • złożony wyłącznie w Punkcie Informowania Mieszkańców, ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92, Piekary Śląskie.

URZĄD MIASTA PROSI O PROSIMY NIE WYSYŁAĆ POCZTĄ

 • Decyduje data wypływu do Urzędu Miasta.
 • Wnioski można pobrać na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92 oraz Bytomskiej 84.
 • UWAGA! W przypadku większego zainteresowania mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowało losowanie.
 • Na kompletny wniosek składa się:
 • deklaracja uczestnictwa
 • ankieta z zakresu wybranej technologii, spięte w jeden pakiet.
 • Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • LICZBA WOLNYCH MIEJSC OGRANICZONA

Na co finansowanie i jakie korzyści?

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę (pellet) zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych na terenie Piekar Śląskich. Kolektory słoneczne służą do podgrzewania wody użytkowej. Kotły na biomasę to z kolei rozwiązanie z zakresu technologii grzewczych.

Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać w ramach programu “Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” to aż 12 122 zł w przypadku kotłów na biomasę oraz 7 671 zł w przypadku kolektorów słonecznych.

Dla kogo?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych na terenie Piekar Śląskich (wyłączone zostały budynki w których jest prowadzona działalność gospodarcza), oddanych do użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

W ramach projektu “Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Piekary Śląskie otrzymały dofinansowanie w wysokości 4 116 486,25 zł. Wartość całego zadania to 5 275 336,50 zł. Dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii

Komentarze (1)    dodaj »

 • Mateusz

  I to sa wasze dofinansowania na 70 tys mieszkancow 25 sztuk ? Bez jaj, jak u nas ma byc dobrze.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również