Wiadomości z Piekar Śląskich

Urząd Pracy pozyskał 17,5 mln zł w ramach Tarczy Antykryzysowej

  • Dodano: 2020-11-13 06:30, aktualizacja: 2020-11-12 20:24

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich pozyskał do tej pory – w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, czyli środków na realizację instrumentów mających na celu ochronę zatrudnienia oraz zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw – środki w wysokości 17,5 miliona złotych.

W ramach pozyskanej kwoty PUP w Piekarach Śląskich rozdysponował:

  • 9,5 miliona złotych na niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych do wysokości 5 tysięcy złotych,
  • 8 milionów złotych na dofinansowania:

– części kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,  
– części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
– części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,
– części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w dalszym ciągu posiada środki w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Do tej pory wypłacono łącznie 16.401.988,24 zł, w tym:

  • 9.528.337,76 zł na niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych,
  • 1.547.000,00 zł na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,  
  • 5.218.916,03 zł na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
  • 107.734,45 zł  na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Ponadto do 27 października 2020r.  Powiatowy Urząd Pracy dokonał umorzeń  pożyczek na kwotę 9.293.160,00 zł – 1864 podmiotów.

Pomimo szerokiej akcji promocyjnej (kilkukrotne informacje na stronie PUP, Urzędu Miasta, Facebook, bezpośrednie kontakty telefoniczne z pracodawcami współpracującymi z urzędem), do chwili obecnej nie zgłosił się pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Na ten cel PUP Piekary Śląskie posiada ze środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową kwotę 50.000 zł.

Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.