Wiadomości z Piekar Śląskich

Współpraca międzypokoleniowa w Metropolii. Powstanie zespół ds. wyzwań demograficznych

  • Dodano: 2021-02-23 08:45, aktualizacja: 2021-02-23 14:30

Kreowanie polityki lokalnej nastawionej na potrzeby wszystkich mieszkańców, budowanie przyjaznych przestrzeni, zapewnienie dobrych warunków do aktywnego starzenia się – m.in. przed takimi wyzwaniami staną członkowie Metropolitalnego zespołu ds. wyzwań demograficznych, którego prace rozpoczną się niedługo.

16 lutego po raz ostatni obradował Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej, który powstał w maju 2019 r.

Udział osób starszych w strukturze demograficznej krajów europejskich stale się powiększa. W Polsce proces ten jest już zaawansowany. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statycznego, w 2018 r. osoby w wieku 60 lat i więcej, stanowiły 25 proc. populacji naszego kraju. Prognozy pokazują, że wskaźnik ten będzie się zwiększał. Dlatego mówiąc o polityce społecznej, należy prowadzić działania ukierunkowane nie tylko na poprawę jakości życia seniorów, ale również szerzej – wszystkich z nas, którzy już od urodzenia „wchodzą” w proces starzenia się. W perspektywie długofalowej dla rozwoju miast i gmin ważne jest, aby tworzyć przestrzeń otwartą i przyjazną dla różnych grup wiekowych i społecznych. Właśnie tym będzie zajmował się Metropolitalny zespół ds. wyzwań demograficznych.

Zespół – podobnie jak w poprzedniej formule – będzie współpracował z urzędami miast i gmin Metropolii

Celem jest zacieśnianie współpracy, wymiana dobrych praktyk i promowanie innowacji społecznych. Zespół będzie organem doradczym, a praca w nim będzie miała charakter społeczny. Najważniejsze wyzwania, z którymi się zmierzy, to tworzenie warunków dla rozwoju miast przyjaznych starzeniu się oraz rozwój tzw. srebrnej gospodarki.

Nowe gremium powstanie na bazie powołanego w maju 2019 r. Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej. Przez ten czas zespół prowadził wiele działań, m.in. zainicjował opracowanie standardów ruchu pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, opracował poradnik organizacji wolontariatu oraz zwiększania partycypacji społecznej wśród seniorów, a także prowadził ankiety wśród rad seniorów i partnerów gospodarczych na temat zatrudniania osób 50 plus. Członkowie zespołu uczestniczyli także w konferencjach i warsztatach poświęconych osobom starszym.

W skład nowego zespołu wejdą seniorzy tworzący poprzednie gremium, jak również część uczestników projektu „Młodzi robią Metropolię”. W ramach tego projektu wyłoniono grupę mieszkańców w wieku 16-25 lat, w celu poznania oczekiwań, potrzeb i problemów ludzi młodych, a także wskazania kierunków działań w obszarach edukacji, rynku pracy, transportu czy kultury, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność GZM w oczach młodzieży. Metropolitalny zespół ds. wyzwań demograficznych będzie więc stanowił platformę współpracy międzypokoleniowej. Członkowie nowego zespołu będą się spotykali cyklicznie.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.