Wiadomości z Piekar Śląskich

Zwrot kosztów paliwa dla rolników w 2022

  • Dodano: 2022-01-31 08:45, aktualizacja: 2022-01-31 08:53

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miasta Piekary Śląskie informuje o możliwości, z której mogą skorzystać rolnicy, by odzyskać część kosztów poniesionych na rzecz zakupu paliwa.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego 2022 r.

Każdy producent rolny posiadający grunty rolne oraz prowadzący hodowlę bydła na terenie miasta Piekary Śląskie, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i wykorzystywany przy chowie i hodowli bydła, winien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92 pokój nr 110.

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych,
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 30 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Aktualnie obowiązujący wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w załączniku TUTAJ, w pok. nr 110 budynku przy ul. Bytomskiej 92 lub ze strony internetowej.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. W/w dokument wydaje się na wniosek producenta rolnego.

Uwaga

W celu dotrzymania terminu złożenia wniosku wraz z załącznikami należy odpowiednio wcześnie wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie stosownego dokumentu.

W przypadku dzierżawy gruntów będących użytkami rolnymi prosimy również o wypełnienie oświadczenia znajdującego się TUTAJ.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również