Wiadomości z Piekar Śląskich

Dodatek aktywizacyjny dla osób bezrobotnych

  • Dodano: 2020-03-25 12:30

Nie każda osoba bezrobotna zdaje sobie sprawę z tego, że urząd pracy może jej wypłacić dodatek za znalezienie sobie zatrudnienia. Do skorzystania z dodatku aktywizacyjnego niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku, dlatego warto wiedzieć komu takie świadczenie przysługuje.

Co zrobić, aby otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje każdemu, kto otrzymał status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku. Drugim kryterium jest podjęcie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy lub poprzez skierowanie z urzędu pracy. Praca powinna być wykonywana w niepełnym wymiarze godzin, a wynagrodzenie za nią, powinno być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Co ważne, dodatek jest przyznawany na wniosek osoby zainteresowanej.

Jaka jest wysokość dodatku?

W sytuacji, kiedy to urząd pracy kieruje nas do podjęcia zatrudnienia, wypłacona zostaje różnica pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem, a minimalną płacą przez okres, na który przyznany został zasiłek dla bezrobotnym. W przypadku, gdy osoba bezrobotna podejmuje pracę z własnej inicjatywy, to przyznany jest mu dodatek w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych, jednak czas pobierania dodatkowych pieniędzy wynosi połowę okresu, w którym byłby otrzymywany zasiłek dla bezrobotnych.

Kiedy dodatek nie zostanie przyznany?

Dodatek aktywizacyjny nie zostanie przyznany wtedy, gdy bezrobotny z własnej inicjatywy podejmuje pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u zagranicznego pracodawcy albo zostaje zatrudniony u pracodawcy, u którego był zatrudniony przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Dodatek nie obejmuje również sytuacji, w której urząd pracy skierował osobę do prac interwencyjnych lub robót publicznych albo gdy UP refunduje część kosztów związanych z zatrudnieniem. Osoby, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą także nie otrzymają dodatku.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.