Wiadomości z Piekar Śląskich

Dodatek aktywizacyjny dla osób bezrobotnych

  • Dodano: 2020-03-25 12:30

Nie każda osoba bezrobotna zdaje sobie sprawę z tego, że urząd pracy może jej wypłacić dodatek za znalezienie sobie zatrudnienia. Do skorzystania z dodatku aktywizacyjnego niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku, dlatego warto wiedzieć komu takie świadczenie przysługuje.

Co zrobić, aby otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje każdemu, kto otrzymał status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku. Drugim kryterium jest podjęcie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy lub poprzez skierowanie z urzędu pracy. Praca powinna być wykonywana w niepełnym wymiarze godzin, a wynagrodzenie za nią, powinno być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Co ważne, dodatek jest przyznawany na wniosek osoby zainteresowanej.

Jaka jest wysokość dodatku?

W sytuacji, kiedy to urząd pracy kieruje nas do podjęcia zatrudnienia, wypłacona zostaje różnica pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem, a minimalną płacą przez okres, na który przyznany został zasiłek dla bezrobotnym. W przypadku, gdy osoba bezrobotna podejmuje pracę z własnej inicjatywy, to przyznany jest mu dodatek w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych, jednak czas pobierania dodatkowych pieniędzy wynosi połowę okresu, w którym byłby otrzymywany zasiłek dla bezrobotnych.

Kiedy dodatek nie zostanie przyznany?

Dodatek aktywizacyjny nie zostanie przyznany wtedy, gdy bezrobotny z własnej inicjatywy podejmuje pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u zagranicznego pracodawcy albo zostaje zatrudniony u pracodawcy, u którego był zatrudniony przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Dodatek nie obejmuje również sytuacji, w której urząd pracy skierował osobę do prac interwencyjnych lub robót publicznych albo gdy UP refunduje część kosztów związanych z zatrudnieniem. Osoby, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą także nie otrzymają dodatku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.