Historia dzielnicy Brzeziny - Piekary Śląskie

Brzeziny są dzielnicą Piekar Śląskich od 1975. Wówczas po zmianie podziału administracyjnego w kraju, zostały przyłączone do miasta. Zajmują 337 ha i liczą 5222 mieszkańców (dane z 1998 r.). Nazwa miejscowości pochodzi od brzozowego gaju. Pierwotna nazwa brzmiała Birkenheim – od niemieckiego słowa Birke, czyli brzoza.

Pierwsi osadnicy pojawiają się na terenie Brzezin w średniowieczu, jednak dopiero w XIX wieku ziemia ta zaludnia się. Założona kolonia obok kopalni Biały Szarlej szybko się rozrasta, a następnie tworzy się druga kolonia, tzw. Górka należąca do gminy Rozbark. Na Górce eksploatuje się galman, do Brzezin zjeżdżają liczni robotnicy w poszukiwaniu chleba. W roku 1880 Brzeziny liczą już tysiąc obywateli, a dwa lata później król pruski wydając dekret: tworzy w Birkenheim gminę, która administracyjnie należy do Bytomia. W drugiej połowie XIX wieku istnieją tutaj dwie kopalnie: Szczęście Samuela i Biały Szarlej. Powstaje biblioteka, (Jan Matysek i Franciszek Pozimski), pierwsza szkoła (1878), Towarzystwo Kobiet (Zofia Trautman), chór (Teodor Trautman), oraz gniazdo towarzystwa gimnastycznego Sokół.

W okresie międzywojennym Brzeziny należą do województwa śląskiego, powiatu świętochłowickiego. Od roku 1939 do powiatu tarnogórskiego.

Tuż przed wybuchem wojny w Brzezinach powstaje Kompania Powstańcza pod dowództwem Edmunda Nowaka. W czasie wojny Brzeziny nie zostają uszkodzone, jednak panuje tam duży terror ze strony okupanta. Postaje Tajny Krąg Starszoharcerski – organizacja konspiracyjna, kolportująca polskie druki. Po wojnie Brzeziny stają się gminą wiejską, od 1951 roku miastem, od 1975 roku są w granicach Piekar.

Mają swój kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa projektu Ludwika Schneidera z 1915 roku. W Brzezinach Śląskich mieszczą się liczne zabytki architektoniczne: dawny Zakład św. Antoniego (1929) – obecnie Dom Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa z 1892 roku, dawny ratusz z 1982 roku, Budynek dawnego Urzędu Celnego z początku XX wieku. Również miejsca pamięci: pomnik poległych w czasie II wojny światowej, pomnik poległych na polu chwały 1939- 1945.