Historia dzielnicy Brzozowice - Piekary Śląskie

Pierwsze wzmianki o Brzozowicach pochodzą z XIII wieku. W wieku XVI w nadbrynickiej osadzie istnieją już 44 szyby kopalń rud. Dwa wieki później powstaje tutaj piec do odlewania żelaza sztabowego. Osada rozwija się, jednakże dopiero w wieku XIX- dzięki kopalni rud Cecylia, która wydobywa złoża znajdujące się sto metrów pod ziemią.

Galman, ruda i blenda są wydobywane wtedy przez kopalnię "Brzozowice" S.A. Giesche. W tym czasie Brzozowice są wsią z jedną ulica. Następuje jednak szybki rozwój, Brzozowice stają się osadą przemysłowa, buduje się tu szkołę ludowa w 1896 roku, tworzy chór (1912) – którego prezesem zostaje Konstanty Prochnacki. W roku 1927 powstaje huta Krystyn, która działa do 1990.

Po I wojnie światowej Brzozowice zostają przyłączone do Polski i trafiają do powiatu świętochłowickiego. W 1933 roku łączą się z Kamieniem w jedną gminę: Brzozowice- Kamień. II wojna światowa to okres tragiczny. Rozstrzelani w pierwszych dniach wojny zostają: Emil Mutwil, Paweł Ogaza i Jan Remarczyk. W roku 1941 gestapo morduje: Józefa Hadasia, Huberta Hatko i Teodora Tomę. Po wojnie Brzozowice- Kamień stają się gminą miejską, w 1962 roku otrzymują prawa miejskie.