Wiadomości z Piekar Śląskich

Bony na zasiedlenie

  • Dodano: 2018-06-26 12:30

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich informuje, że posiada środki na bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Piekary Śląskie (III)”.

Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania środków, a więc zachęcamy do niezwłocznego złożenia wniosku.

O bon na zasiedlenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

– objęte II profilem pomocy (w I profilu tylko w uzasadnionych przypadkach),
– nieuczestniczące w ciągu ostatnich 4 tygodni w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.
Bon na zasiedlenie – przyznawany jest na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem przez bezrobotnego na terytorium Polski zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:
– z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
– odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
– będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Aktywizacji Zawodowej – stanowisko nr 16, 17 (bony/staże) lub telefonicznie 32 288 69 73 wew. 110. Stosowne regulaminy oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej urzędu: piekaryslaskie.praca.gov.pl.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również