Wiadomości z Piekar Śląskich

Doposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1

 • Dodano: 2021-09-01 07:00, aktualizacja: 2021-08-31 21:09

Piekary Śląskie ponownie otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Tym razem w ramach projektu: “Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” gmina pozyskała 1.236.265,35 zł przy całkowitym koszcie 1.454.429,83 zł.

 • Tytuł projektu: “Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”.
 • Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
 • Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
 • Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. W ramach projektu utworzone i doposażone zostaną pracownie dla kierunków: technik informatyk, technik elektryk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz zakup wyposażenia ww. pracowni. Umożliwi to uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii oraz oprogramowania. Nowoczesny sprzęt o podniesionych parametrach zapewni bezproblemową naukę.

Przed wyposażeniem sal w nowoczesny sprzęt wykonane zostaną roboty ogólnobudowlane (m.in. malowanie ścian, odnowienie podłóg, montaż klimatyzatorów). W ramach tych prac zostanie także odnowiona i dostosowana do przebudowywanych pomieszczeń instalacja elektryczna.

W zakresie wyposażenia pomieszczeń planuje się zakup następującego wyposażenia wraz z montażem urządzeń dla 12 sal do praktycznej nauki zawodu technik elektryk, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej: zestawów komputerowych; projektorów multimedialnych; tablic multimedialnych; tablicy multimedialnej jezdnej z projektorem; monitora interaktywnego; dwóch dronów z zestawem szkoleniowym; monitorów WYSIWIG; drukarki 3D; drukarek sieciowych; drukarki wielkoformatowej-poligraficznej; plotera; spektro–densytometra; zestawu próbników kolorowych; zestawu do spawania światłowodów; kontrolera sieci WIFI; miernika parametrów elektrycznych; laboratoryjnych stołów montażowo-pomiarowych.

 • Miejsce realizacji projektu: Gmina Piekary Śląskie; Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 49
 • Wartość projektu - Wydatki kwalifikowane:  1.454.429,83 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich - Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:  1.236.265,35 zł

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również