Wiadomości z Piekar Śląskich

Efektywna współpraca

  • Dodano: 2016-05-20 10:00, aktualizacja: 2016-05-20 11:10
Zatrzymanie przemocy jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy jej ofiarom. Bez tego wszelkie inne działania są mało skuteczne. W siedzibie komendy odbyło się spotkanie pracowników MOPR z policjantami. Szkolenia pozwolą na jeszcze efektywniejszą współpracę tych grup.
 
 
Polskie prawo nie zezwala na stosowanie przemocy w rodzinie. Stosowanie przemocy w rodzinie może stanowić samoistne przestępstwo. Do zjawiska tego należy jednak podchodzić szerzej – usuwając nie tylko jego przyczyny, ale niwelując również skutki. Doświadczenia osób pomagających ofiarom przemocy w rodzinie pokazują, że ofiary przemocy domowej wymaga innego podejścia i pomocy niż ofiara innego rodzaju przemocy, wobec której interweniuje policja, np. rozbojów czy kradzieży.
Policjant ma tutaj do czynienia z przestępstwem, bądź jego domniemaniem, gdzie ten sam sprawca wielokrotnie, przez długi okres stosuje przemoc wobec tej samej ofiary. Zapewnienie bezpieczeństwa nie polega jedynie na działaniach doraźnych, np. odwiezienie do izby wytrzeźwień nietrzeźwego sprawcy czy zatrzymanie go do wyjaśnienia. Trzeba pamiętać, że sprawca przemocy domowej wcześniej czy później wróci do ofiary i może chcieć wziąć na niej odwet.
 
 
Pierwszym, niezmiernie istotnym elementem przeciwdziałania przemocy domowej jest dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia i dysfunkcji człowieka, rodziny, społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że przemoc w rodzinie modeluje zachowania aspołeczne, przestępcze, jest czynnikiem kryminogennym. Szkolenia przeprowadzane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dla policjantów na co dzień stykających się z takimi przestępstwami pozwolą na jeszcze efektywniejszą pomoc ofiarom oraz na wypracownie jeszcze lepszych metod współpracy pomiędzy instytucjami.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.